Silami strojů v Jedelské ventarole (19.–21.10.2018)

V pátek se sešli v krasu jen Krteček s Matoušem a okamžitě se pustili do bádání v Jedelské ventarole. Na práci ve VOPce (= Velkoopatovická propast) to sice nebylo, ale i ve dvou lidech se dala udělat hromada práce. Především jsme za pomoci sbíječky rubali sintrem prolité hlíny na konci levé odbočky, které chodbu ucpaly v celém jejím profilu. Místy narážíme na sintrové plotny silné až 30 cm. Přestože jsme hrnuli vpřed silami strojů, je to práce pomalá a pracná a je otázka, zda v této chodbě ještě vůbec budeme pokračovat.

Kromě toho se stihlo vykopat i několik dalších rozrážek, díky kterým získáváme důležité informace o průběhu hlavní chodby. Jednu rozrážku jsme udělali také v levé odbočce (z minulé akce je tu sonda k pravé stěně, teď jsme naproti zasondovali ke stěně levé, ještě by to chtělo sondu do dna, ať máme kompletní příčný profil této chodby). V trativodu za VOPkou (ten s průvanem) jsme prosekali sintrovou ucpávku na dně trativodu a nahlédli jsme do dalšího pokračování – to je taktéž velice úzké a bude nutné se ještě více zahloubit (u dna je trativod širší).

Během naší práce se na nás (přesněji na postupy v jeskyni) přišli podívat kolegové z Michalky a z Holštejna. O Ventarole už se asi po krasu rozkřiklo, že se tu kope ve velkém a že si v této horizontální jeskyni kopeme vlastní vertikálu 🙂

Někdy kolem půlnoci končíme, vyšetřený čas jsme využili na maximum, dál už nás čekají jiné povinnosti – já budu víkend trávit v Brně na školení Therionu, Krteček bude pravděpodobně hloubit další díry někde po krasu.

autor: Maty