Napouštěcí pokus

      Propástka u Verunčiny jeskyně – nachází se hned vedle Verunčiny jeskyně, tedy asi 250 metrů za horní závorou do Suchého žlebu. Bádá se tam …