Pojištění Alpenverein přestalo v roce 2020 platit pro speleologii

V minulosti platilo, že pojištění Alpenverein vyplývající z členství v OEAV pokrývalo speleologickou činnost. Mnoho jeskyňářů bralo platbu ročního členství za samozřejmost s tím, že jsou pojištěni pro případ nehody v jeskyni. Pokud se vám v tuto chvíli nechce číst zdlouhavý článek, pak vězte, že Alpenverein již NEPLATÍ v jeskyních, které jsou veřejnosti nepřístupné. Platí tedy akorát na prohlídce např. Punkevních jeskyní s průvodcem.

Nově publikované „často kladené dotazy“ na mezinárodním webu OEAV obsahují odstavec s nadpisem „Důležité zvláštní případy“ s následujícím zněním:

Spelunking : In any case, cave tours organized by companies, associations, communities, the state, an event organizer shall be deemed insured. These caves shall be equipped with paths and/or stairs and/or railings, which must be maintained regularly. Furthermore, tours of caves undertaken with a guide or boat pilot, and which are subject to admission fees, shall of course also be deemed insured.
If a cave visit is ‘exploratory’ in nature (i.e. the cave is to be explored, not visited) and this cave has not yet been made accessible, there shall be no insurance cover.
In accordance with the scope of insurance cover (only accidents during leisure time are covered), there shall be no insurance cover if the cave visit is conducted as part of professional activities.

Zdroj informace v EN:
oeav.mitgliederversicherungsservice.at/informationen/en-faq/#special-case
Zdroj informace v DE: oeav.mitgliederversicherungsservice.at/informationen/faq/#spezialf%C3%A4lle

Volně přeloženo to znamená, že : V každém případě jsou pojištěnými návštěvy jeskyní, které „provozuje“ společnost, sdružení, obec, stát, organizátor atd. 
Tyto jeskyně jsou vybaveny cestami a / nebo schody a / nebo zábradlím, které jsou pravidelně udržovány. Samozřejmě platí také pro návštěvy jeskyní, které se provádějí s průvodcem nebo s lodí, za které se platí vstupní poplatek.
Pokud má prohlídka jeskyně „průzkumný“ charakter (tj. jeskyně by neměla být navštívena, ale měla by být prozkoumána) a tato jeskyně ještě nebyla zpřístupněna, neexistuje žádné pojistné krytí.
Dále neexistuje žádné pojistné krytí ve smyslu rozsahu krytí (jsou pojištěny pouze nehody ve volném čase), pokud je návštěva jeskyně součástí profesionální aktivity.

Na stránkách české kanceláře OEAV ( www.oeav.cz/casto-kladene-otazky ) se však stále píše:
Jsou pojištěny i takové sporty jako jachting, potápění, kiting nebo speleologie?
Pokud se jedná o volnočasovou aktivitu, pak jsou pojištěny i tyto sporty.

www.oeav.cz/casto-kladene-otazky Protichůdné tvrzení na českém webu OEAV.

Protože odpověď na českém webu OEAV byla protichůdná, byl vznesen dotaz na českou kancelář. Zde je odpověď:

speleologie je pojištěna, pokud se jedná o volnočasovou aktivitu ve veřejně přístupných jeskyních. Pokud jeskyně není veřejně přístupná, pak se předpokládá, že je do ní vstup zakázán a činnost v takovéto jeskyni  prováděná má odborný nebo průzkumný charakter.

Děkujeme za upozornění, o informace nově přidané do  rakouského webu rozšíříme i naše stránky.S pozdravem
Eva Foltová
Alpenverein, Ortsgruppe OEAV.CZ

informace k jeskyňaření/expedicím/cest do válečných oblastí jsou nově uvedeny zatím pouze oeav.mitgliederversicherungsservice.at/informationen/faq/ jako „speciální případy“.

Bohužel se nepromítly do oficiálních brožur s pojistnými podmínkami (dokumenty ke stažení www.oeav.cz/alpenverein-pojisteni) a ani jsme na tuto úpravu nebyli ze strany společnosti Knox, která řeší pro Alpenverein (horský svaz) pojištění Alpenverein Weltweit Service (pojistné plnění poskytuje pojišťovna Generali) předem upozorněni.

Informace necháme přeložit a doplníme je i na naše stránky www.oeav.cz.

Pokud nedojde k další úpravě (resp. pokud se podmínky nevrátí k původnímu stavu), pak bohužel nebude možné pojištění Alpenverein Weltweit Service pro Vaši činnost, pokud je prováděna mimo veřejně přístupné jeskyně, používat.

V případě, že pojištění nebo slevy na chatách jinak nevyužíváte, bude pochopitelné, že platit si členství/pojištění Alpenverein pro vás nebude mít význam.

Obecně je pojištění Alpenverein Weltweit Service, které je součástí členství v Alpenverein, primárně nastaveno na pojištění záchranných akcí na horách a příp. z vodní hladiny (limit pojistného plnění 25 000 €) s tím, že má přesah do oblasti pojištění nákladů na léčebné výlohy a transport (limit pojistného plnění 10 000 €). Při výkonu sportovních aktivit na horách a na vodě (turistika, turistika v horách, vysokohorská turistika, horolezectví, lezení po zajištěných cestách, lyžování, skialpinismus, běh na lyžích, snowboarding, jízda na divoké vodě, canyoning a jízda na horském/trekovém kole) pak máte pojištěnu na území Evropy i odpvědnost za škodu (limit plnění až 3 000 000 €), soudní výlohy (až 35 000 €) a právní ochranu (až 500 €).

Výše uvedené znamená tyto zásadní poznatky:

 • Činnost nás, amatérských speleologů, z pohledu OEAV má odborný nebo průzkumný charakter a nemá charakter veřejně přístupné jeskyně. Pojištění proto NEPLATÍ pro speleologii takovou, jak ji provádíme při bádání.
 • Kdo si na rok 2020 prodloužil členství OEAV, měl by brát v potaz, že Alpenverein neplatí v jeskyni, platí však nadále v horách a horských chatách.
 • vyvstává otázka, zda vůbec existuje pojištění pro speleology při jejich činnosti v ČR a v zahraničí.

3 thoughts on “Pojištění Alpenverein přestalo v roce 2020 platit pro speleologii

 1. Ahoj, já jsem se vždy pojišťoval u Generali, kde je speleologie uvedena. Žádná běžná pojištění ale u žádné z mě známých pojišťoven nepojišťuje expedice, výzkumné výpravy… Což podle mě zahrnuje většinu našich bádacích v zahraničí (je to určitě věc výkladu, ale nejspíš rozhoduje pojišťovna, co je a není expedice). Pro poznávací výpravy není u Generali omezení pouze na veřejně přístupné jeskyně. Tzn., že na exkurzní činnost v jeskyni by se mělo toto pojištění (s připojištěním na rizikové sporty) vztahovat. Naštěstí jsem nemusel nikdy služeb pojišťovny využít.

  Většina kolegů se právě primárně pojišťovala u Alpenvereinu, aby nemusela řešit případné spory. Taky co pamatuju, nikdy nebyl s plněním problém.

  Pro činnosti v Polsku ještě donedávna (nevím, jestli se to někdy teď nezměnilo) nebylo pro záchrannou akci pojištění potřeba, záchrana byla v polsku ze zákona zdarma.

  Pro Slovensko platí, že pro horské terény (a i jeskyně) je pojištění rizik povinné a poskytují ho běžně slovenské pojišťovny. Pro cesty na Slovensko jsem využíval pojištění přes web v češtině a v korunách. Z tohoto pojištění je hrazena záchranná akce i v podzemí a pojistné není drahé. Já jsem využíval pojištění u pojišťovny Union. Ale také jsem jejich služby nevyužil. Naštěstí. 🙂

 2. Teď jsem louskal ten anglicky napsaný text z odkazu na stránkách ČSS a myslím, že by to chtělo nějakého kovaného angličtináře či němčináře, protože podle mě z toho nevyplývá, že by se pojištění nutně muselo vztahovat jen na veřejnosti přístupné jeskyně. Mohlo by to podle mě znamenat i dosud nezpřístupněné jeskyně obecně (tedy neobjevené). Každopádně to ale znamená, že se pojištění (stejně jako u jiných pojišťoven) každopádně nevztahuje na objevitelskou činnost, jakou provádíme my.

  1. Ahoj, je to tak, jak říká překlad nahoře. Jediný sporný bod je, že v angličtině v odstavci ohledně „povahou průzkumné“ akce je použito „not yet been made accessible“, tj. ještě nezpřístupněná (v návaznosti na předchozí odstavec to může evokovat „turisticky nezpřístupněná“), zatímco v němčině (která je rozhodující pro výklad pojistné smlouvy) je to „noch nicht erschlossen“, tj. „ještě neotevřená“, „ještě neodkrytá“, „ještě neobjevená“. Čili poměrně vágní tvrzení v rozmezí „jeskyně, o které se předtím nevědělo“ až po „jeskyně, která nebyla otevřena pro veřejnost“.
   Jinak já jsem zaplatil příspěvek do Alpenvereinu před týdnem 🙂

Leave a Reply