Javoříčské jeskyně zase o pár metrů delší

Dne 24.6.2012 se jeskyňářům ZO ČSS 7-09 Estavela podařilo pootevřít okno do neznáma v prostoru mezi Dómem Gigantů a Kostelíkem, součásti Objevné cesty v Javoříčských jeskyních. Zdolání velkého komína v Kostelíku vedlo k objevu několika desítek metrů nových, krásně vyzdobených prostor, směřujících k Dómu Gigantů. Další objevy budou jistě následovat.

Detailnější informace viz webové stránky skupiny.

autor: lblazek