Pojištění pro speleologii na rok 2021

Horší, než jít nepojištěný do jeskyně je mít zaplacené pojištění, které speleologii ve skutečnosti nepokrývá a budí jen falešný pocit jistoty.

Motto pro tento článek

Cílem toto článku je shrnout a sdílet dosavadní zjištěné informace ohledně právně komplikované situace týkající se pojištění amatérské speleologie. Z pohledu pojišťoven se stále častěji jedná o rizikovou činnost a prakticky u každé pojišťovny narazíme v pojistných podmínkách na nějaké to „ale„.

Problematika bude řešena z pohledu českého speleologa, který chce vycestovat do zahraničí a jeskyňařit mimo působnost Speleologické záchranné služby. Článek otevírá diskusi nad tím, zda se lze pojistit za hranice tak, aby nárok na krytí nákladů spojených se zásahem záchranných sborů nemohl být pojišťovnou zpochybněn. Hlavní otázkou tohoto průzkumu je, zda se vůbec lze pojistit pro Evropu nebo alespoň na Slovensko, jakožto častý cíl jeskyňářů z ČR.

Při vyhledávání informací byly podrobně studovány všeobecné pojistné podmínky na webových serverech konkrétních pojišťoven. Finanční weby s porovnáním různých typů pojištění mohou obsahovat zastaralé informace. Příkladem je srovnávací server top-pojisteni.cz kde se stále lze dočíst, že jako pojistitelná s přirážkou je „speleologie při dodržení všech bezpečnostních předpisů pro speleologii“ . Odkazované pojistné podmínky v zápatí stránky jsou však z roku 2014 a nejsou aktuální. Současné podmínky Generali označují speleologii za nepojistitelnou (viz níže v článku).

Alpenverein OEAV – od roku 2020 pouze do veřejně přístupných jeskyní typu Balcarka

Jeskyňáři nejčastěji využívané pojištění formou členství v OEAV („Alpen Verein“) vyjmulo začátkem roku 2020 amatérskou speleologii z pojišťovaných činností s odůvodněním, že speleologie prováděná ve veřejně nepřístupných jeskyních pojištěná není. Dle OEAV je tedy pojistitelná speleologie prováděná v Kateřinské jeskyni nebo na Punkevních jeskyních. Vyvstala tedy otázka, jak nově řešit pojištění pro amatérskou speleologii?

Zdroj: www.oeav.cz/casto-kladene-otazky (citováno dne 8.12. 2020)

Pojišťovna Kooperativa – speleologie na úrovni práce kaskadéra

Pojišťovna Kooperativa má v podmínkách svého cestovního pojištění s názvem produktu Kolumbus výslovně uvedeno, že „Rovněž nehradíme náklady vynaložené v souvislosti se škodnou událostí, která nastala při: b) speleologii nebo při práci kaskadéra, artisty, dále při výzkumných či vědeckých výpravách do míst s extrémními klimatickými nebo přírodními podmínkami.“

Pojišťovna Allianz CZ – speleologie je nepojistitelný sport

Pojišťovna Allianz (ČR) nahlíží v rámci klasického cestovního pojištění na speleologii jako na nepojistitelný sport již od srpna 2017. Přitom riziková, nicméně pojistitelná je dle jejích podmínek pojištění „turistika nebo treking na značených cestách v terénu se stupněm obtížnosti max. 3UIAA s použitím pomůcek odpovídajících stanovené obtížnosti a/nebo pohyb v nadmořské výšce od 3 000 m n.m. do 5 000 m n.m, via ferrata stupně obtížnosti B a C.“ Speleologie se z tohoto pohledu jeví rizikovější, než trojkové cesty v pěti tisících nebo „Céčkové ferraty“ a proto se pojistit nedá.

U dalšího produktu pojišťovny Allianz „Moje Československo“ se dočteme, že mezi záchranné sbory, jejichž činnost je hrazena pojistným plněním patří slovenská Horská záchranná služba. Ovšem dále se z podmínek pojištění dozvíme, že pojištění se nevztahuje na ty případy, kdy škoda nastala v souvislosti s vykonáváním činnosti pyrotechnické, jeskyňářské, krotitelské, kaskadérské, artistické, záchranářské či v hlubinných dolech, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak. Povrchovky a horské chodníky ano, jeskyně ne.

Pojišťovna Allianz SK – možná ano, možná ne

Zajímavá je skutečnost, že slovenská pobočka Allianz nabízí pojištění do hor. Pojistníkem může být i občan ČR. Speleologie je ovšem v základní formě pojištění považována za rizikový sport (ale není vyloučena z krytí) a je zapotřebí připojistit se, přičemž cena za 1 den pojištění tak z 1,7€ vzroste na 3,4€ s připojištěním. A nyní jedno ALE. Takto by se dalo pojistit ve všech horských oblastech na Slovensku, kde vykonává činnost horská služba. Jejich seznam nalezneme na stránce produktu pojištění zde.Pokud dojde k úrazu například v Čachtickém krasu, může s největší pravděpodobností dojít k odmítnutí pojistného plnění z důvodu události mimo územní platnost pojištění. A mimo územní působnost HZS danou zákonem o HZS.

Otázkou ke zodpovězení nadále zůstává vymezení územní působnosti Horské služby, respektive nehoda v jeskyni mimo horské oblasti. Podle § 4 odst. 1 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe patří mezi úlohy horskej služby:
(1) Horská služba v horských oblastiach a jaskyniach najmä a) organizuje a vykonáva záchrannú činnosť.

Pojistné plnění je limitováno částkou 16 600 €. Je důležité si uvědomit, že pojištění se vztahuje pouze na náklady na záchrannou činnost Horské záchranné služby. Pro představu, náklady na záchranu v jeskyni Javorinka v roce 2012 se této částce významně přiblížila.

Půjde tedy o právní výklad, zda se jedná o „horské oblasti a jeskyně v nich“, nebo horské oblasti a jeskyně i mimo horské oblasti. Dotaz byl zaslán na pojišťovnu Allianz, ovšem ani po měsíci nebyl zodpovězen. Vzhledem k ceně ročního pojištění ve výši 40€ se jedná o podstatnou informaci. Další informace z komunikace s pojišťovnou jsou na webu sss.sk.

Další pojišťovny, na které odkazuje web Horskej služby, které explicitně vyjímají speleologii z pojistitelných činností :

 • ČSOB pojišťovna Cestovní pojištění Atlas. Speleologie (jeskyňářství) spadá do kategorie nepojistitelných sportů.
 • Poisťovňa Union  cestovné poistenie do hôr – považuje speleologii za rizikový sport a činnost speleologa za manuální práci, obojí je vyloučeno z pojištění.
 • Poisťovňa Generali (SK)Pojišťovna definuje dvě katergorie rizikových sportů, přičemž speleologie patří do skupiny 2, která je nepojistitelná.
 • Pojišťovna Generali (CZ) Pojištění se nevztahuje na případy, kdy škodní událost nastala v souvislosti s e) účastí na výpravách do pralesa a pouště bez průvodce, do arktických nebo řídce osídlených oblastí, apod. a na expedicích (např. na polárních výpravách, průzkumu jeskyní, apod.);
 • Poštovná poisťovňa (Poisťovňa nie je povinná poskytnúť poistné plnenie pri vykonávaní speleológie)

Pojišťovna AXA – pojišťuje speleologii, ale…

V pojistných podmínkách Pojištění rizikových sportů je mezi pojistitelnými sporty výslovně uvedena speleologie. Za normálních okolností by si člověk neznalý kliček takové pojištění sjednal a s dobrým pocitem vyrazil „provozovat speleologii jako rizikový sport“, třeba do Jánské doliny. Když ovšem položíme dotaz, co je speleologií myšleno, zástupce pojišťovny Axa sděluje:

Speleologii máme zařazenou v rizikových sportech, ale jedná se jen o turisticky zpřístupněné jeskyně. Speleologický průzkum v jeskyních, které nejsou běžně veřejnosti přístupné, nejsme schopni pojistit.

Jiří Zemánek Konzultant Trainee Customer line AXA Assistance / Partners CEE

Takže do jeskyní s AXA ano, ale jen do těch s chodníčky, osvětlením a certifikovanými schodišti.

Pojišťovna Uniqua – na průzkum jeskyní a jeskyňářskou činnost nelze sjednat.

Podle všeobecných podmínek cestovního pojištění „Pojištění nelze sjednat do oblastí s extrémními klimatickými nebo přírodními podmínkami (např. na výpravy a expedice, polární výpravy, výpravy do pouští, průzkum jeskyní, cesty do rozsáhlých neobydlených oblastí apod.). Pojištění nelze sjednat na činnosti artistické, pyrotechnické, jeskyňářské, kaskadérské, krotitelské, záchranářské či práce v hlubinných dolech.“

ČHS Trio – specifický balíček pro horolezce, který (zdá se) pokrývá „jeskyňářské činnosti“

Balíček služeb ČHS Trio zahrnuje členství v Českém horolezeckém svazu, členství ve Slovinském horolezeckém svazu (PZS) a cestovní pojištění UNIQA. Ze tří uvedených produktů se zaměříme podrobněji na pojištění UNIQUA. Pojištění nelze zakoupit samostatně a je vyjednáno speciálně pro členy ČHS. Pojistit se lze pro Evropu nebo pro celý svět. Rozsahu pojištění bude odpovídat cena. Přestože výše v tomto článku je uvedeno, že UNIQUA nepojišťuje jednotlivce pro speleologii, podařilo se ČHS v rámcové smlouvě s pojišťovnou tohoto dosáhnout a speleologii pojistit spolu s dalšími činnostmi, které jsou ze standardních podmínek vyjmuty. Na stránce Horosvazu je rámcová smlouva zveřejněna. Nejpodstatnější informace vyplývá z upravených všeobecných pojistných podmínek, které obsahují červeně vepsané změny uzavřené rámcovou smlouvou.

Rozdíl mezi původním a novým odstavcem rámcové smlouvy. Za povšimnutí stojí, že je nejprve taxativně vyjmenováno, co NELZE a potom co LZE.

Členství je kategorizováno podle dosaženého věku pomocí pěti skupin od dětí do 15 let až po seniory věku 66 let a více. Za povšimnutí stojí postupně narůstající cena balíčku Trio až do dosažení seniorského věku, kdy následuje sleva (viz. obrázek níže). Zobrazené ceny jsou platné pro Evropu a Svět na dobu jednoho roku. Na webu ČHS je k prohlédnutí ceník na kratší pojistné intervaly v délce 30, 90 a 180 dní pro Evropu zde a pro svět zde. Při uzavírání pojistky na kratší dobu je nutné vzít v úvahu, že pojistka platí od uzavření smlouvy na daný počet dnů. Nelze se tedy pojistit začátkem roku na prázdninový měsíční pobyt pomocí online formuláře. Pravděpodobně by toto bylo možné realizovat po dohodě s kanceláří ČHS individuálně.

Tabulka: přehled cen členství ČHS Trio včetně pojištění UNIQUA na dobu jednoho kalendářního roku.

Roční pojistka dospělého pro Evropu stojí 1965 Kč. Cena ročního členství v ČHS je 600 Kč a platí kalendářní rok. Členství v PZS příjde na 641 a celkový součet pro člověka mezi 26 a 65 lety je 3206 Kč před započítáním slevy. Sleva v rámci balíčku sníží výslednou částku na 2875 Kč. K této ceně lze přiobjednat časově omezené připojištění na nebezpečné sporty. Jeskyňářské činnosti však nejsou mezi nebezpečnými sporty uvedeny a rámcová smlouva je ve svojí výjimce vyjmula z nepojistitelných sportů (viz výše).

Výsledná cena pojištění 2875 Kč je cca. o tisíc korun vyšší, než členství v OEAV a částka je dána nutností zakoupit členství ČHS i PZS pro získání výhod rámcové smlouvy mezi ČHS a pojišťovnou UNIQUA.

Pojišťovna Ergo – speleologie jako pojistitelný extrémní sport

Z informací pro cestovní pojištění Ergo je přímo cítit, že se nevyhýbá rizikovým aktivitám a přímo se jimi zabývá. Pojišťovna rozlišuje dvě kategorie připojištění. Mezi adrenalinové sporty bojové sporty, bungee jumping nebo potápění do 40m. Kategorie extrémní sporty zahrnuje i speleologii za cenu příplatku 300% a označuje tuto kategorii jako Riziko2. Speleologie tak patří do společné kategorie s potápěním nad 40m, freediving, heliskiing a kaskadérství včetně artistů.

Obr. : definice speleologie na webových stránkách pojišťovny Ergo (ergo.cz/p/cestovnipojisteni/extremni-sporty)

Ve Všeobecných pojistných podmínkách cestovního pojištění pojišťovny Ergo se v článku 57 je uvedeno, že nejvyšší hranice pojistného plnění pro pojištění zásahu horské služby je 250.000 Kč. To je přibližně o 180 000 Kč méně v porovnání s 16 600€ u slovenské Allianz. Cena za jediný den pojištění Ergo však činí 200 Kč versus 3,4€ u Allianz.

Při zkušební kalkulaci delšího pojistného na jeden týden zjistíme, že cena 7 dní odpovídá částce 700 Kč a čtrnáctidenní expedice přijde na 1400 Kč. Při pojištění na jeden měsíc je cena snížena ze 100 na 75 Kč/den. Vzhledem k výši připojištění (300%) pro Riziko2 by je toto pojištění vhodné spíše na sjednání před výjezdem na konkrétní dny. Slevy

Poměrně problematická formulace je v článku 58 Výluky z pojištění zásahu horské služby „Pojištění se nevztahuje: zásah mimo oblasti územní působnosti horské služby;“ Opět se dostáváme k definici horských oblastí, stejně jako tomu bylo právě u pojištění Allianz.

Závěr

Převážná většina cestovního pojištění vylučuje pojistné krytí pro speleologii. Některé pojišťovny mají ve webovém formuláři pro sjednání online pojištění uvedenou speleologii, ale v pojistných podmínkách je upřesněno, že je míněna speleologie v přístupných jeskyních. Slovenská pojišťovna Allianz dokáže pojistit na zásah Horskej služby, ale není jasné, jak je to se zásahem mimo působnost HZS, tedy mimo horské oblasti. Členství v ČHS a zakoupení balíčku ČHS Trio by mělo být variantou pro celoroční pojištění v rámci Evropy. Pojišťovna Ergo vzbuzuje stejnou otázku ohledně zásahu HZS mimo oblast její působnosti.

Otázkou k zamyšlení je, zda by pro pojišťovnu UNIQUA byla členská základna České speleologické společnosti dostatečně zajímavým segmentem k tomu, aby se ČSS povedlo vyjednat obdobnou rámcovou smlouvu pokrývající „veškeré jeskyňářské činnosti“?

Navazující otázkou by však bylo, jak by na takové pojištění dosáhli nečlenové ČSS, tedy speleologové bez členství, členové zahraničních speleologických spolků nebo provozující speleologii pod jiným subjektem, než ČSS.

Pokud máte doplňující informace k této problematice, jsou více než vítány v komentářích pod tímto článkem.

5 thoughts on “Pojištění pro speleologii na rok 2021

 1. Zdar ve spolek! Podařilo se mi uzavřít u Generali Č.pojišťovny „Individuální cestovní pojistku“, ve které je vysloveně uvedeno, že se vztahuje i na speleologii. Cesta tudy vede, jen je to dražší a náročnější na domluvu.

  1. Že to bude dražší se dá očekávat. Pojištění je celoroční pracovní, nebo ho lze uzavírat intervalově v rámci pojistné smlouvy? Docela by bylo zajímavé mít možnost si tu individuální pojistnou smlouvi přečíst, pokud by to bylo možné. O generali č.p. jsem slyšel už z jiného zdroje, díky za reakci.

   1. Pojištění se uzavírá s platností 1 rok od uzavření pojistky. Jde o připojištění v rámci cestovního pojištění a musí to potvrdit nějaký šéfik, takže je to tím dražší. Ale mě to stojí za klid prevence možných komplikací v případě zásahu v jeskyni.:-)

 2. Od AXA jsem dostala jinou odpověď než vy. Nejprve se zeptali na obtížnost a pak odepsali, že je problém SRT. „Bohužel tuto aktivitu nejde pojistit, jednolanová technika je zařazena mezi horolezectví, které u nás pojistit nejde.“

  Direct: Speleologii pojišťuje, ale vyjmuty jsou „expedice nebo výpravy do míst s extrémními klimatickými nebo přírodními podmínkami (pouště, polární oblasti, otevřené moře, jeskyně)“. Podle odpovědi zaměstnankyně je prý 1km hluboká jeskyně pojistitelná. Dále jsem se ptala, zda pod pojištěnou „přepravu do nejbližšího vhodného zdravotnického zařízení adekvátním dopravním prostředkem“ spadá také to, že mě někdo vytáhne z jeskyně. Odpověď: „Přepravu do nejbližšího zdravotnického zařízení adekvátním dopravním prostředkem hradíme my jako pojišťovna. Ostatní náklady jako např. práce záchranářů jsou hrazeny státem.“ Ale otázka je, nakolik se lze na emaily od zaměstnanců pojišťoven spoléhat.

  Jinak u ERGO pojišťovny jsem nenašla, že by byla v pojistných podmínkách explicitně uvedena záchranná akce. Připojistit se dá zásah horské služby, ovšem s limitem pouze 250 000Kč. Takže by se mohlo stát, že pojišťovna sice uhradí zdravotní péči, ale už ne náklady na záchrannou akci. Takový případ je popsán zde: www.speleo.cz/data/files/CSS_Speleo/eSpeleo_01_2020.pdf)

  Dále jsem možnost připojistit speleologii jako extrémní sport našla u VZP. Myslím ale, že v pojistných podmínkách opět nebyly uvedeny náklady na záchrannou akci, tak jsem se dále nedoptávala.

 3. Od AXA jsem dostala jinou odpověď než vy, prý je problém se SRT: „Bohužel tuto aktivitu nejde pojistit, jednolanová technika je zařazena mezi horolezectví, které u nás pojistit nejde.“

  Direct: speleologii pojišťuje, ale vyjmuty jsou „expedice nebo výpravy do míst s extrémními klimatickými nebo přírodními podmínkami (pouště, polární oblasti, otevřené moře, jeskyně)“. Na dotaz jsem se dověděla, že 1km hluboká již objevená jeskyně přístupná pomocí SRT prý extrémní není. Dále jsem se ptala, zda pod „přepravu do nejbližšího vhodného zdravotnického zařízení adekvátním dopravním prostředkem“ spadá také to, že mě někdo vytáhne z jeskyně. Odpověď: „, zda pod „přepravu do nejbližšího vhodného zdravotnického zařízení adekvátním dopravním prostředkem“ spadá také to, že mě někdo vytáhne z jeskyně.“ Ale nejsem si moc jistá tím, nakolik se ty odpovědi dá spoléhat.

  U mnohých pojištění by mohl být problém, že v pojistných podmínkách není uvedeno krytá nákladů za záchranou akci (např.: ERGO, VZP). Mohlo by se tak stát, že pojišťovna sice uhradí léčbu, ale náklady na záchrannou akci už ne. Takový případ je popsán zde: www.speleo.cz/data/files/CSS_Speleo/eSpeleo_01_2020.pdf Na zasedání předsednictva ČSS pojištění letos řešili a došli k tomu, že: „žádné jiné možnosti pojištění než přes ČHS nesplňují náš základní požadavek: pokrytí nákladů za záchrannou akci v jeskyni. Některé pojišťovny by byly ochotné pojistit konkrétní jednorázovou akci, ale za vysokou cenu a často i pro nás naprosto nevýhodných podmínek. „

Leave a Reply