Knížky k půjčení

Byl jsem požádán Jožkou Opavským, abych znovu upozornil všechny členy na možnost zapůjčení knih s jeskyňářskou tematikou. Seznam je už nějakou dobu v sekci Dokumenty www2.jeskynar.cz/zo-6-05-krtinske-udoli/dokument/seznam-knih-v-nasi-knihovne . …

Postup na 3. propasti

  Na plánku je vyznačeno místo nově objeveného průchodu do vedlejšího jícnu 3. propasti.     Podle H. Bocka (který trojku nazýval Velká či Hluboká …

Je to Trojka? Nebo ne?

  Konečně jsem se podíval i já minulou neděli až na  průlezný konec podzemního Křtinského potoka po proudu, a to do zčásti zasypaného a zahliněného …

P3-rozměry

Napadlo mě rozměřit si plánek třetí propasti od H. Bocka na 1m čtverce: pokorap.sweb.cz/Moje/P3_mřížka1m.jpg  Vypadá to, že Bockův nákres je jen přibližný, nesedí výška krápníku …

Konstrukce lanovky

V technické sekci jsem našel zajímavý odkaz na video, www.jeskynar.cz/technicka-sekce/clanek/video-alvek-arnika-cave v němž je představeno zajímavé řešení lanovky pro dopravu kbelíků s vytěženými sedimenty v komplikovaných …