Postup na 3. propasti

 

Na plánku je vyznačeno místo nově objeveného průchodu do vedlejšího jícnu 3. propasti.  
 
Podle H. Bocka (který trojku nazýval Velká či Hluboká propast) je její hloubka 38m, 
nyní bychom se tedy měli nacházet cca v 18ti metrové hloubce.
Předpokládaná těžba suti bude postupovat závalem ještě alespoň 10m, doufejme, že v místech rozšiřující se dolní partie propasti již suťový kužel ústí do volného prostoru.  

 

 

3. propast

 

 

 

autor: Pokorap