Je to Trojka? Nebo ne?

 

p3_2Konečně jsem se podíval i já minulou neděli až na  průlezný konec podzemního Křtinského potoka po proudu, a to do zčásti zasypaného a zahliněného dómku, který je považován za dno Třetí propasti.

Domnívám, že onen dómek není dno Trojky. Totiž podíváme-li se na Bockův plánek z dob, kdy propast byla ještě volná, vidíme, že strop dómu přechází v komín v jeho nejvyšším bodě. Dispozice, nacházející se na domělém dně ovšem tomuhle neodpovídají.    

Co jsem viděl, byl zahliněný suťový kužel vysypaný zpod levé stěny tak odhadem 3-4m nad potokem, ale určitě ne z nejvyššího bodu stropu, jak by to mělo v případě pravého dna Třetí propasti, jak názorně ukazuje Bockův plánek, být.

Rád bych rozpoutal trošku polemiky na tohle téma, rovněž k přesnosti provedeného měření, vždyť o třeba čtyři metry dál můžou už být další (ne)tušené prostory…  

Propast leží na severojižní puklině a z plánku je patrné, že i dómek je tím směrem podélně orientován.

Bude to chtít vzít si někdy sebou kompas.

 

Bockův plánek jsem se pokusil v mezích možností "rozčtverečkovat" po 1m.

autor: Pokorap