Nové objevy v jeskyni Výpustek

Objevitelska_skupinaDne 7. 1. 2012
v dopoledních hodinách se po několikaměsíční namáhavé a vyčerpávající
práci podařilo proniknout do doposud neznámých a volných prostor jeskyně
Výpustek. Volné pokračování bylo dosaženo po překonání sedimenty vyplněné
chodby nacházející se v tzv. Salmově Výpustku (znovuobjeven v r. 2007)
v části nazývané „Umyvadlo".

Práce zde
probíhaly za pomocí 2 lanovek o celkové délce 13 m, které se již
několikrát osvědčily a bez kterých by transport hlinitých sedimentů na větší
vzdálenost nebyl možný s ohledem na členitost jeskyně. Po dobu
několika měsíců byly vyklízeny hlinité sedimenty vyplňující takřka celý profil
chodby, pouze při stropu byla chodba přibližně na výšku 15 cm volná. V závěrečné
fázi bylo na práci a transport vytěženého materiálu na vzdálenost více než 21 m zapotřebí 5 osob. 

Z počátku
meandrující chodba se náhle mění na takřka přímou, díky čemuž se podařilo
dohlédnout na větší vzdálenost. První zdánlivě větší prostora byla téměř na
dosah. Následovalo nejnutnější prohloubení chodby do vzdálenosti 3,5 m
tak, aby bylo možno plazením dosáhnout zmíněné síňky. Tato je 2,6 m dlouhá, 2,9 m
široká a 3,5 m vysoká  a pozvolna
přechází na chodbu vedoucí západním směrem. Po 7,5 m chodba vyúsťuje do
impozantního dómu, který překonal všechna naše očekávání. Dóm je 20 m dlouhý, 12 m široký a stejně vysoký. Na
přání objevitelů byl pojmenován „Janin dóm". Krápníková výzdoba společně se
sintrovými náteky zdobí jv. část dómu. Dno je tvořeno ohromnými ze stropu
zřícenými kamennými bloky, mezi nimiž lze volně dosáhnout nejzazších částí
dómu. Celková prozatímní délka nově objevených prostor činí přibližně 40 m. Dle provedeného průzkumu
nebylo nalezeno další volné pokračování. Můžeme říci, že se podařilo nalézt
snad největší přírodní prostoru v jeskyni Výpustek. Uvedený objev potvrdil
existenci dalších volných prostor a tak doufejme, že se v budoucnu podaří další
dílčí úspěchy, ať už v podobě několika málo nových metrů, či v podobě
objevu legendárního Urbánkova Výpustku.

Z důvodu
bezpečnosti bude dalším výzkumným pracem v uvedené lokalitě předcházet
pečlivé zabezpečení sestupných části. Následně dojde ke komplexní dokumentaci
nových prostor a k další prolongační činnosti

Rád bych zde
poděkoval všem, kteří se podílí na speleologické činnosti v jeskyni
Výpustek. Úspěchy při práci v podzemí, a to nejen v podobě objevení nových
částí, jsou vždy výsledkem součinnosti celého kolektivu. 

 

Foto. Zdeněk
Cihlář, Stanislav Šmerda

 Dulezite-datum


Fotodokumentace_objevuJanin-dom_IIJanin_dom_I

 

Janin_dom-stropLanovka-ukladani_tezenych_sedimentuKrapnikovy_koutObjevena_chodbaPlazivka

autor: lblazek