Konstrukce lanovky

V technické sekci jsem našel zajímavý odkaz na video, www.jeskynar.cz/technicka-sekce/clanek/video-alvek-arnika-cave v němž je představeno zajímavé řešení lanovky pro dopravu kbelíků s vytěženými sedimenty v komplikovaných prostorách.

Něco podobného by nebylo špatné na třetí propasti, kde se kbelík v úzkých partiích často zasekává. 

Kolejnice by kýbl vedla průchodnějšími místy a pevný závěs na vozíku by zabraňoval jeho samovolnému otáčení kolem svislé osy. Zamezilo by se tím i častému nebezpečnému vypadávání kamení z kbelíku.

Kolejnice by mohla vést až nad haldu, čímž by se ušetřila jedna pracovní síla, donášející suť od kladky k haldě.

Co vy na to?

 

autor: Pokorap