ČLUPEK

Člupek vMoravském Krasu

Geografický popis:

Závrt Člupek se nalézá na Harbešské plošině mezi obcemi Vilémovice a Lažánky cca 200m východně
od závrtu Společňák. Délka závrtu je 22 m, šířka 15 m, hloubka 7 m. Původní
ponor se nalézá v západní části závrtu.

Stručná historie objevů:

Předběžné sondy v závrtu začaly v lednu 1998. Od března do
května 1998 probíhaly otvírkové práce na původním ponoru. Po dosažení hloubky
cca 8m byla objevena síňka se zavaleným dnem. Na začátku června 1998 byla vybudována
přímá šachta ze síňky na povrch.

 

Po vykopání 2 m hluboké sondy byla objevena zasedimentovaná chodbička, kterou odtékala voda. Po vyklizení
sedimentu se podařilo prolézt do pokračování chodbičky. Pro stále se snižující
strop do neprůchodnosti stoupala obtížnost prací. Práce tedy byly vtěchto
místech v červnu 2000 zastaveny.

Další prolongační práce se soustředily přímo pod vstupní šachtou.
Od června 2000 do února 2002 byl
prohlouben prostor pod šachtou o 7 m až
na dno.(-22 m). Dno je tvořeno pevnou skálou s patrným vodním žlábkem,
svažující se severním směrem. Postupně bylo odkrýváno pokračování
chodbičky v celém profilu (šířka 0,6
m,výška 3 m) vedoucí severním směrem.
Po 7 m byla ve dně této chodbičky odkryta odbočka 0,5x 0,7 m vedoucí SZ směrem
a svažující se v úhlu
20 stupňů.

Práce se však zaměřily na prodloužení chodbičky severním směrem. Vyklízením sedimentu se
v březnu 2002 se podařilo proniknout do volných prostor, uzavřených závalem. Po
částečném rozebrání závalu z
vysypaného komína se objevilo další
pokračování. Chodbička po dalších 7 m ústí do soustavy puklin vedoucích směrem
východ-západ. Dno těchto puklin je tvořeno kamennými bloky pokrytých sedimenty.
Ve dně jsou místy patrné ponory (charakteru
podzemních závrtů), až 1,5 m hluboké, kterými zjevně odtéká voda. při vyšších
vodních stavech, kdy dochází vtěchto místech knadržení vody (vodní
čára na stěnách).. Centrální puklina má délku
15 m, šířku 0,5 m a výšku 2 m. Puklina přechází ve dva komíny o dohledné
výšce cca 3 m.

autor: Robert