O STRÁNKÁCH

VÁŽENÍ JESKYŇÁŘI Z MYOTISU

TYTO STRÁNKY JSOU VYTVOŘENY REDAKČNÍM SYSTÉMEM, KTERÝ PŘES SVOJE OMEZENÍ VŠEM ZÁJEMCŮM UMOŽNÍ PODÍLET SE NA JEJICH TVORBĚ A OBSAHU.

MUSÍTE BÝT OVŠEM PŘIHLÁŠENÍ NEJEN NA jeskynar.cz ALE I NA ZO ČSS 6-21 Myotis – A TO BOHUŽEL NEJDE PONECHAT NA LIBOVŮLI PŘIHLAŠUJÍCÍHO SE. SKUTEČNOLST JE TAKOVÁ ŽE ZA CHVÍLI BY SE SEM HRNULI NEJRŮZNĚJŠÍ JEDINCI. PROTOŽE OBSAH PRO PŘIHLÁŠENÉ MŮŽE BÝT PONĚKUD INTIMNÍHO CHARAKTERU JEVÍ SE MI TOTO JAKO ROZUMNÉ.

NEJEDNÁ SE TEDY O NĚJAKÉ OMEZENÍ. NAOPAK – OČEKÁVÁM OD VÁS AKTIVITU. ZÁKLADNÍ STATUS PŘIHLÁŠENÝCH JE EDITOR ČLÁNKŮ. NEBOJTE SE, TO ŽE NĚCO POKAZÍTE NENÍ KONEC SVĚTA – JE TO JEN SPOUSTA PRÁCE NAVÍC, ALE TÉ SE PŘECI NEBOJÍME. KDO TOHO CHCE POKAZIT VÍC, MŮŽE SE KLIDNĚ NA PŘÁNÍ PUSTIT I DO ÚPRAVY STRÁNEK. TEDY OVŠEM PO ZVĚTŠENÍ OPRÁVNĚNÍ.

Robert

NEŽ ZAČNETE PSÁT JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ

UJASNIT SI, CO TO JSOU STRÁNKY, ČLÁNKY, DOKUMENTY, KOMENTÁŘE
! ČLÁNKY(POKUD NEJSOU NEVEŘEJNÉ) SE NĚKDY ZOBRAZUJÍ VŠEM NA HLAVNÍ STRÁNCE www.jeskynar.cz !
DOKUMENTY SE ZOBRAZUJÍ POUZE NA SOUVISEJÍCÍCH STRÁNKÁCH
! KOMENTÁŘE JSOU VŽDY VIDITELNÉ VŠEM, VČETNĚ HLAVNÍ STRÁNKY !

KOMENTÁŘE MŮŽE PSÁT KAŽDÝ NÁVŠTĚVNÍK STRÁNEK

KOMENTÁŘE JSOU PROTO POVOLENÉ POUZE V NÁVŠTĚVNÍ KNIZE

NE VŠECHNO TADY FUNGUJE JAK SE ZDÁ NA PRVNÍ POHLED

MÍSTO DALŠÍCH KECŮ ODKAZY

www.jakpsatweb.cz

www.linuxsoft.cz/article_list.php?id_kategory=172


PŘIHLÁŠENÍ DO SKUPINY
ZMĚNA IKONY

NENÍ POTŘEBA ZNÁT A UMĚT VŠECHNO
KAŽDÝ SE MŮŽE ROZHODNOUT CO CHCE DĚLAT
ZÁKLAD JE PŘIHLÁSIT SE A NAPSAT SVOJE JMÉNO

ZÁKLADNÍ STRUKTURA STRÁNEK JE TAKOVÁTO:

  pod nadpisem MENU se skrývají opravduSTRÁNKYa Menu tak tvoří:

 • STRÁNKY (větví se na STRÁNKY ) a jsou v nich odkazy na ČLÁNKY a DOKUMENTY
  • Nadřazená stránka (Nic = v hlavním menu)
  • Váha – pořadí v MENU
  • Související ALBUM určí, které se na stránce ZOBRAZÍ
 • RUBRIKY (větví se na RUBRIKY) a naplňují je ČLÁNKY a DOKUMENTY
  • Nadřazená rubrika (Nic = v hlavním menu)
  • Váha – pořadí v MENU

    ČLÁNEK – se zobrazí NA TITULNÍstraně jako aktualita

   • Autor
   • RUBRIKA – Kde se ČLÁNEK ZOBRAZÍ
   • Související STRÁNKA – kde bude ODKAZ na ČLÁNEK
   • Související ALBUM určí které, se pod článkemZOBRAZÍ
    DOKUMENT

   • RUBRIKA kde se DOKUMENT ZOBRAZÍ
   • Související STRÁNKA kde bude ODKAZ na DOKUMENT
 • ALBA (větví se na ALBA) a zobrazují se jak samostatně tak ve STRÁNKÁCH a ČLÁNCÍCH, které se na ně odkazují
  • Nadřazené album (Nic = v hlavním menu)
  • Váha – pořadí v MENU

U KAŽDÉHO PRVKU ZVLÁŠŤ JE POTŘEBA VYPNOUT WEBY – VEŘEJNÉ – POKUD NEMÁ BÝT VIDĚN NEČLENY – viditelný článek na neviditelné stránce je i bez přihlášení v obsahu (nahoře)

V EDITORU NEPOUŽÍVEJTE Enter (zakládá nový odstavec <p>&nbsp;</p>), ale Shift+Enter
vloží přechod na nový řádek – <br />

SCHEMA STRÁNEK

Pro editaci tabulky plánu akcí můžete jít přímo na odkaz www.jeskynar.cz/node/1946/edit, který se otevře ovšem jenom přihlášeným. S pomocí "oblíbených stránek" a uložením login a hesla se dá nastavit u prohlížeče dostupnost na dvě kliknutí.

NETopýr je PŘEMNOŽENÝ A TRÁPÍ HO NEMOCI – SYNDROM NEAKTUÁLNÍHO ČUMÁČKU

speleo.myotis.sweb.cz/
groups.google.com/group/zo-css-6-21-myotis?hl=cs

autor: Robert