101127 Pracovní – Agris, Člupek

Zahájení – Ukončení / Skutečné:
10:00 – 15:00 / 14:00

Vedoucí akce: Havel

Hlídka na povrchu: Doležel

Jména účastníků: Fischer, Chmelíčková, Hájek, Švec, Liška, Hackerová, Kočí

Průběh a zvláštnosti:

Vzali jsme na opravu 1 kýbl. Zůstaly 4 a to není ono.

autor: Robert