101211 Pracovní – Člupek

Zahájení – Ukončení / Skutečné:
11:00 – 14:00 / 14:00

Vedoucí akce: Havel

Hlídka na povrchu: Falta

Jména účastníků: Markéta Kalová, Lukáš Kala, Eliška Hlízová, Trusníková, Michal Kuchár, Doležel, Jan Blažek, Martin Vyhnal, Anna Fisherová Trojanovský

Průběh a zvláštnosti:


Těžilo se pod šachtou, nová klec funguje, bečku je třeba odvézt zpět do Agrisu. Vyřadili jsme 1 kýbl, zůstaly 4. Jeskyně zůstala nezamčená.

autor: Robert