ZRAZ SPELEOPOTÁPAČOV – IV . ročník

POZVÁNKA

Speleoklub Tisovec na počesť potápačov, ktorí pomáha jú objavovať a skúmať zatopené jaskynné systémy na Slovensku a v zahraničí, organizuje v dňoch 9. – 11 . októbra 2015

ZRAZ SPELEOPOTÁPAČOV – IV . ročník

v spoločenskej sále Mestského kultúrneho strediska v Tisovci.

Program:

9. 10. 2015 – piatok:

 • Príchod účastníkov, prezentácia, ubytovanie, uvítacie posedenie.

10. 10. 2015 – sobota:

 • 9.00: Stretnutie účastníkov – spoločenská sála v MsKS v Tisovci
 • 10. 00 – 14.00: Exkurzie do vybratých jaskyniarskych a potápačských lokalít Muránskej planiny.
 • 15.00: Slávnostné otvorenie: IV. ZRAZ SPELEOPOTÁPAČOV v MsKS v Tisovci.

Otvorenie výstavy v hudobnom salóniku MsKS.

 • 15.30 – 18.00: Premietanie odborných filmov, prednášky, diskusia.
 • 18.00 – 24.00: Zábava – hrá hudobná skupina Klasik, voľný program.

11. 10. 2015 – nedeľa:

 • 9.00: Prehliadka Bobačky a Novej Michňovej, najväčších jaskýň Muránskej planiny.
 • 14.00: Ukončenie IV. ZRAZU SPELEOPOTÁPAČOV, odchod účastníkov.

Sprievodné akcie v MsKS:

 • Predaj jaskyniarskych pomôcok , vybavenia, literatúry a suvenírov.
 • Výstava najlepších jaskynných fotografií zo Slovenska a zahraničia
 • Výstava fotografií a dokumentov venovaná 40. výročiu tragickej smrti Petra Ošusta.
 • Výstava fotografií a dokumentov venovaná 45. výročiu vzniku potápačskej skupine Aquaspael.
 • Varenie jaskyniarskeho guľáša.
 • Počas stretnutia je k dispozícii bufet s občerstvením. S občerstvením na stretnutí sa prezentuje aj Únia žien Slovenska ZO Tisovec.

Účasť a požiadavky na ubytovanie je potrebné potvrdiť elektronicky na adrese:

Pre registrovaných účastníkov je zabezpečený guľáš z diviny, pivo a ďalšie občerstvenie.

Poznámka:

Jaskyniarska skupina  disponuje len s neúplným zoznamom adries potápačov. V prípade
známosti a kontaktu s ostatnými potápačmi, ktorí sa podieľali na objavoch v zatopených jaskyniach Muránskej planiny, informujte ich, prosím, o plánovanom podujatí.

Privítame Vaše ukážky dokumentov, záznamov a fotografií z potápania v jaskyniach, zároveň, na podujatí je možná aj prezentácia vlastných DVD filmov s potápačskou témou. V prípade záujmu prezentovať vlastný príspevok, odbornú prednášku v programe, informujte nás o jej téme v dostatočnom predstihu.

Doplnok k pozvánke:

 • Od 15.00: Program, zábava
 • určené aj pre širokú verejnosť
 • srdečne pozývame !

Tešíme  sa na Vašu účasť!
Za Speleoklub Tisovec
Ing. Dušan Hutka,
organizátor

 

autor: libu