Připravovaná kniha „Historie potápění“

Vážení kolegové,

přítel Ing. Josef “Pepa” Dvořáček z Ostravy mi poslal následující dopis.

O Pepově intenzivní práci na jeho velikém díle,  Historie potápění v zemích koruny České, Rakousko-Uherska, Československé republiky, České a Slovenské republiky, vím už několik let.  Patřím k širokému okruhu lidí, kteří s Pepou spolupracovali – konzultovali a dodávali informace, já především o speleopotápění a potápěčích v Moravském krasu.

Podle mého názoru se jedná o výjímečné dílo encyklopedického charakteru, které by nemělo chybět v knihovně každého potápěče, jeskyňáře-speleologa, montanisty a záchranáře.  Já osobně si knihu zakoupím a věřím, že tak učiní mnozí z vás.

Zájemce prosím aby kontaktovali přímo Pepu na dole uvedené adrese.

S přátelským pozdravem,
Vojtěch A. Gregor-Celofán


Nazdar Celofáne,


když jsme začali korespondovat tak jsem Ti slíbil, že jakmile ukončím práce na „Dějinách”, budu Tě informovat. Minulý týden jsem ukončil editaci “Dějin” či “Historie čs. potápění” a rukopis je připraven k vydání. Dávno předtím navázal jsem kontakt s několika nakladatelstvími, z nich některá projevila potenciální zájem o vydání- vytištění této publikace s tím, že bych měl předložit materiál, který by potvrzoval, že publikace by našla ohlas v řadách potápěčů a její vytištění by nebylo pro nakladatele ztrátové.


Rukopis představuje 1540-50 normostran tj. knihu o přibližně 760-780 stránkách včetně seznamu potápěčských klubů, rejstříku osob o nichž publikace pojednává, věcného rejstříku, referencí a seznamu letopočtů a tomu navazujících stran. Podle návrhu jednoho nakladatele by to měly být dvě knížky. Důvodem rozdělení rukopisu je jeho délka, jedna kniha by prý měla mít kolem 380-390 stran.


Práce zachycuje období od roku 520 po rok 2010 formou deníkového záznamu (chronologicky) po rocích a měsících jak v období před Rakousko Uherskem, v době Rakouska-Uherska, První republiky a dalších republik jak v Čechách a na Moravě, tak na Slovensku a to jak profesní, tak amatérské potápění ve všech oblastech lidské činnosti počínaje využitím v průmyslu při vodních a jiných stavbách, přes jeskynní průzkum, t.j. speleopotápěče, potápěče-hasiče, potápěče Svazarmu a to jak v rámci závodního potápění, tak pracovního potápění, policejní potápěče a potápěče záchranáře.


Součástí historie je take archívní přehled o všech filmech s výskytem potápěčů natočených na území republiky a to jak v umělecké produkci, tak v produkci zpravodajské, opět jak v Českých zemích, tak na Slovensku. V „Dějinách” se píše o 252 klubech a organizacích v Čechách a na Slovensku a 3341 osobách, kteří byli či jsou potápěči nebo jejích činnost navazovala na jakoukoliv aktivitu spojenou s potápěním. Dále je popsáno velké množství závodních akcí, soutěží a expedic. To vše se podařilo dát dohromady s pomocí vybraných archivů, muzejí, novin, časopisů, kronik a osobních sdělení od různých potápěčů.


„Dějiny“ jsou zpracovány tak, že veškeré údaje jsou uložené v databázi, lze je tedy relativně snadno dále doplňovat a upřesňovat. V práci se dá samozřejmě poračovat i po roce 2010.


Cena jednoho dílu by podle odhadu dvou nakladatelů nezávisle na sobě, byla asi 500-600 Kč, cena celé práce 1000-1200 Kč. Je zajímavé jak se nakladatelé shodli na vzdálenost 360 km.


Pro získání přehledu o zájmu na knižním vydání této publikace chci oslovit všechny potápěče, s nimiž jsem spolupracoval s tím, aby rozšířili tuto informaci mezi ostatní své známé a aby se přihlásili Ti, kteří by eventuelně o knihu měli zájem. Já bych po sumarizaci oslovil nakladatele a projednal s ním možnost vytištění publikace v předloženém rozsahu a své argumenty bych podpořil právě zájmem či nezájmem potápěčské veřejnosti, což by ovlivnilo výši nákladu, nebo naopak by tuto akci ukončilo.


Proto se na Tebe obracím s prosbou, abys informoval svoje současné a bývalé kamarády speleology, potápěče a lezce a zjistil, jaký by byl mezi nimi o publikaci zájem a to mne bez přikrášlení napsal, nebo mně dal kontakt a doporučení koho bych měl oslovit já sám. Tato akce včetně nahlášení by se měla uzavírat k 10. září tohoto roku, aby se to stihlo ještě v tomto roce! Pokud máš jiný nápad, který by byl reálnější a vedl by ke konečnému cíli, rád jej příjmu.

Kontaktní adresa:

J. J. Dvořáček
mob: 736 425 112
pevná: 556 425 356
jdvoracek@solitaire.cz

PS: Ukázka rukopisu je k dispozici zde:
dl.dropbox.com/u/4186424/2012-08-11_historie_ukazka.pdf

autor: lblazek