Víkend flákačů (17.–19.5.2013)

Děravý závrt - pohled do jícnu

V krasu jsme se sešli jen Hotárci a já, na žádnou velkou pracovní akci to nevypadalo. Po posledním heroickém výkonu na Mlháči jsme se rozhodli, že se budeme tentokrát pouze flákat. Shodou náhod tento víkend dorazili do Moravského krasu i Lokeťáci a průvodcem po krasu jim byl Alda, který mě přizval do party. O program bylo postaráno a nakonec jsme celý víkend jen exkurzovali a poznávali další nádherná zákoutí našeho krasu.

Na exkurzi vyrazil i Termit s Lídou. Využili možnost navštívit Císařskou jeskyni v rámci poutě, která se tu pravidelně v květnu koná. V sobotu navečer, když jsme se sešli zase na základně, popisoval mi překvapený Termit, že "ten závrt, který už 30 let průběžně sleduje, najednou někdo otevřel". Moc jsem se nechytal, o který závrt jde, a tak jsme se tam vypravili hned podívat. Po debatě na téma "kdo se tu asi pustil do otevírky", nám nakonec zůstal jediný podezřelý. V pondělí na netu zjišťujeme, že naše odhady jsou správné, lokalita už má i název – Děravý závrt. Vypadá to nadějně, tak jsme zvědaví, co z toho bude.

Cestou zpět na základnu procházíme propadání Plánivy a pak jsme z hrany lomu ve Velké dohodě obhlídli připravované lanové centrum. Práce jdou patrně do finiše. Nejvíc se těšíme, až bude vyspravena nová příjezdová cesta a my se konečně zbavíme té dálnice kolem naší základny, provoz je tam poslední dobou mimořádný.

V neděli odpoledne po návratu z další exkurze ještě kontrola Jedelského propadání, tam je vše ve stejném stavu jako před 14 dny: potok stále teče, 2. ponor stále hltá, výdřeva stále shnilá…

Po sérii pracovních akcí jsme si trochu "odpočinku" snad zasloužili. Příště už se chopíme zase lopatky a kýblu.

Fotografie z otevírky Děravého závrtu např. tady.

autor: lukas