Ostrý start sezóny na Mlhově závrtu (3.–5.5.2013)

2. ponor Jedelského potoka

Páteční odpoledne proběhlo podle klasického scénáře. Nejdřív kontrola potůčku v Jedelském propadání. Průtok je oproti stavu z minulého víkendu poloviční, přesto je vody stále dost. Část bere 1. ponor, většina odtéká do 2. ponoru, kde došlo k další změně. Při pohledu ze dna údolí to vypadá, že ve svahu nad 2. ponorem vznikl otvor. Pohled seshora ukázal, že se ze svahu vytrhl blok hlíny a kamení a padl na starou výdřevu. Částečně se do řečiště sesula i pravá strana svahu, ponor se však neucpal a voda s hlínou v něm i nadále mizí. Druhá kontrola se uskutečnila na lokalitě U Němců, kde bylo shledáno vše v pořádku.

Ráno přijíždí posily a v početné sestavě (Eternit, Šmudla, Termit, Pavel, Kryštof a já) jdeme bádat. Po více než půl roku trvající pauze jsme se dnes vrátili na Mlhův závrt (závrt č. 5 propadání V Jedlích). Ráno jsme si řekli, že vykopeme aspoň 100 kýblů a pak se uvidí. Krátce po zahájení pracovní akce dorazil na závrt i Aleš a ještě nebylo ani zdaleka vykopáno domluvených 100 a začalo se mluvit o rekordu. A zdálo se, že to všichni myslí vážně, pracovalo se ve vysokém tempu. Kopaný materiál stále tvoří potoční štěrk, který je oproti jiným akcím lehce nasáklý vodou a pohodlně se nabírá. Po 250. kýblu si děláme pauzu na oběd.

pracovní akce na Mlhově závrtu

Během obědové přestávky se Regina (opět) pokusila sabotovat pracovní akci a přítomné pracovníky nasytila výborným bramborovým gulášem. Ale rekord byl blízko, tak jsme se zvedli od ohniště a vrátili na závrt. Krátce před námi tam dorazil Milan. Pracovka ve Vymodlené skončila a Milan nám přišel pomoct. Přivezl s sebou i vrták na sedimenty a hned jsme ho na dně šachty otestovali. Oba vrty skončily shodně v hloubce 40 cm na vrstvě hrubšího štěrku, kterým již vrták neprošel. A tak se kopalo dál, dokud nebyl v podvečer stanoven nový limit Mlhova závrtu – 350 kýblů! Dnes jsme se zahloubili v plném profilu o celý metr, šachta dosáhla hloubky 12 m.

po pracovní akci

Během odpolední těžby odběhl Eternit zkontrolovat vodu ve II. propasti v Dagmaře. Podle počtu šprušlí žebříku pod vodou je hladina stále na stejné úrovni, tedy 8 m nade dnem propasti.

Velký dík každému, kdo si v sobotu tak tvrdě máknul na Mlháči!

autor: lukas