Další víkend na pracovišti pod Kaplí (9.–11.3.2012)

Pod Kaplí

V pátek se nám opět zadařilo a přijíždíme do krasu kolem 2. hodiny odpolední. Po zabydlení základny vyrážíme do jeskyně Dagmar. V jeskyni je na první pohled stále velké sucho, skap je minimální. Čas strávený v jeskyni jsme plně věnovali prohlubování místního pracoviště pod Kaplí. Materiál jsme ukládali poblíž do volné kapsy, kterou jsme tu vytvořili při minulé akci. V sobotu k nám na sever zavítala domluvená posila – Dejv s Raďasem. Pokračujeme opět pod Kaplí, tentokrát žádné kopání, ale rozšiřujeme rozměry tohoto úzkého pracoviště. Po zdárném překonání několika komplikací jsou nakonec všechny potřebné úpravy provedeny. Vracíme se na základnu, kde se osazenstvo značně rozrostlo a čeká na nás oběd.

Výpomoc odjíždí bádat na vlastní lokalitu a do Dagmary zalézá kompletní Cabbage team, aby vytahal před chvílí narubaný materiál nahoru do Dómu nádob. Pracoviště je po dnešku vyklizené a prostornější, ideální podmínky pro další prolongaci. Při cestě na povrch ještě návštěva jižní větve a propasti II. Tady čeká velké překvapení, propast je bez vody a ani kameny házené do paralelní propasti III do vody nežbluňkly. Velmi zajímavý stav vzhledem k tomu, že Jedelský potok je již několik týdnů stále aktivní. I podle dlouhodobých pozorování výšky vodní hladiny by tomuto období odpovídalo poměrně slušné množství vody. Pár hypotéz o příčině tohoto stavu již vzniklo, zbývá je ověřit.

Navečer jsme ještě zašli i do Jedelského propadání zkontrolovat průtok potoka a také do lomu Velká dohoda, u jehož vstupu pověšené dokumenty informují, jaké změny lom v blízké době čekají. Pak přišlo na řadu „odbahnění se" a příprava na Speleorumbál. Tolik slušně oblečených lidí jsem u nás na základně ještě neviděl 🙂 V důsledku mnoha okolností se v neděli již nebádalo, i tak jsou výsledky tohoto víkendu moc dobré.

autor: lblazek