Pracovní akce 28.–30.3.2008

těžební zařízení nad 2. ponorem V Jedlích

Poslední březnový víkend jsme uskutečnili další pracovní akci v propadání V Jedlích. Nejdříve jsme přesunuli tok Jedelského potoka z druhého ponoru do prvního. Od okamžiku vtoku Jedelského potoka do prvního propadání uběhlo 8 minut, než byla slyšet tekoucí voda v síňce před Štěrkovým sifonem (v současnosti poslední průlezná prostora v jeskyni č. 567A). Během následujících 5 minut bylo slyšet, jak voda podtéká síňku až do Štěrkového sifonu. Během dalších 2 minut už začala voda prosakovat ze dna mezi kameny a poté již jako obvykle stékala po dně síňky do sifonu. Vzhledem k tomu, že na povrchu právě roztály i poslední zbytky sněhu, bylo v jeskyni překvapivé sucho, skap žádný.

Nad sondou ve druhém ponoru jsme odtěžili část neustále se sesouvajícího bahnitého svahu. Byla to mnohem větší dřina, něž jsme předpokládali. Bahno bylo nacucané vodou z tajícího sněhu a v kombinaci s jíly tvořilo směs, která se nechtěla pustit lopaty. Po odházení nezbytného množství bahna, které každou chvílí mohlo šupnou dolů do sondy, jsme dokončili těžební zařízení nad touto sondou a vše je nyní připraveno pro příští pracovní akce.

V Dagmaře jsme se byli kouknout do propasti II, jak to vypadá s vodou. Dno bylo do výše přibližně dvou metrů zaplaveno. V sondě v Dómu konce jsme udělali sádrové terčíky na čerstvou puklinu, aby jsme zjistili, zda se stěna sondy stále sesouvá. Uvidíme příště… Celkem jsme v Dagmaře až po propast II napočítali 8 netopýrů velkých a 4 vrápence.

autor: Maty