Pracovní akce 30.4.–4.5.2008

Pavel a Pavel ve 2. ponoru Jedelského potokaMožnost strávit prodloužený víkend na Boudě jsme si nenechali ujít a naplánovali jsme další pracovní akci. Ještě ve středu odpoledne hned po příjezdu jsme ve třech zašli do propadání V jedlích, kde jsme v jeskyni č. 567A začali čistit zasypaný průchod do Meandrového dómu, který je již několik let nepřístupný. V hloubce 70 cm jsme nechtěně prokopli zasypaný plechový kanistr s olejem na proplachování motorů. Zápach z rozlitého oleje brzy zamořil ovzduší v jeskyni a tak jsme sbalili nářadí i kanistr a jeskyni jsme opustili. Zatím jsme nepřišli na to, k čemu tam naši předkové ten olej měli.

 

Ve čtvrtek ráno dorazily posily a tak jsme ve složení Malda, Staňa, Jaryn, Jenda a Matouš začali hloubit novou sondu ve druhém ponoru Jedelského potoka. Poté, co jsme doladili Maldovo „důmyslné těžební zařízení," se práce pěkně rozběhla. Z počátku po ocelovém lanku svištěl jeden kýbl za druhým plný naplavených sedimentů, které jsme vysypávali na terase před prvním ponorem. V odpoledních hodinách se postup zpomalil, protože bylo nutné palicí rozbíjet balvany na dně sondy. Ve čtvrtek navečer dosáhla hloubka sondy 1,5 m.


V pátek ráno jsme vyrazili do Jedlí ve stejném složení. Začali jsme rozšiřovat profil sondy a pokračovali jsme v hloubení. S narůstají hloubkou ubývaly jíly a dno začalo být tvořeno vodou propláchnutými kameny. Odpoledne jsme narazili na první volnou prostůrku pod zaklíněnými balvany. Nebyla sice nijak velká, ale už se do ní dala strčit ruka téměř až po rameno, nebylo však nalezeno viditelné pokračování. Na dně této „síňky" byl propláchnutý štěrk již bez jílu. Celkem jsme se dostali do hloubky téměř 2,5 m.


V sobotu jsme nejdříve vyrazili do Dagmary provést kontrolu stavu. V celé jeskyni byl mimořádně vysoký skap a v propasti 2 vystoupala hladina vody 6 metrů nad její dno. V sondě v Dómu konce jsme zkontrolovali sádrové terčíky na skalní puklině, které jsme zde posledně vytvořili. Byly v pořádku, takže blok se zatím neposunuje, přesto se dno sondy sesulo přibližně o 20 cm. Po návratu z Dagmary šel Šmudla zhotovit uzamčení na vchod do jeskyně U Jedelské cesty. Teď už se nebudeme muset tolik bát, že nám tam někdo vyláme krápníky. Naše pracovní skupina posílená o Termita a Pavla vyrazila do Jedlí. Sondu jsme opět rozšiřovali ve směru liťáku a rozšířili jsme i dno, kde jsme rozbíjeli stále větší bloky vápence. S postupujícími pracemi je stále zřetelnější dřívější odtok. 

 

Během víkendu jsme vytěžili pořádnou hromadu kamenů a téměř 400 kýblů hlinitých sedimentů a jílů. Ústí nové sondy má rozměry 140×170cm, hloubka dosáhla 270 cm. Směr dalšího postupu je zřejmý, bude ale nutné ještě více rozšířit profil sondy. Jelikož jsou zde volné prostory předpokládány již v hloubce 3,5 metru, jsme všichni nedočkaví, co přinese příští akce.

autor: Maty