Dagmarácký pracovní týden 1.–6.7.2008

Dagmaráci kolem 2. ponoru V Jedlích

Tak máme za sebou pracovní týden na Dagmaře. A myslím, že úspěšný. Dagmaráci se začali sjíždět na Boudu v úterý po práci. Kousek nad Boudou ležely přes cestu dva stromy a i v lese kolem Dagmary jich bylo několik větrem vyvráceno. Ještě hůř to odnesl smrkový les naproti vjezdu do lomu Velká Dohoda, kde se stromy válely jak rozsypané sirky. Byli jsme se podívat do propadání V Jedlích, kde nebylo po Jedelském potůčku ani stopy. Zkontrolovali jsme sondu ve druhém ponoru (dále jen sonda) a připravili vše na zítřejší těžbu.

Ve středu ráno přivezl Staňa hosta – Kamila z Agarthy. S Kamilem jsme zašli nejdříve do Dagmary, kde nám změřil několik míst, kde by v budoucnu mohl probíhat těžba. I když Kamil uvádí, že jsou jeho měření přesná asi na 70-80%, otestovali jsme si ho v Dómu konce, kde se za stěnou z liťáku nachází nám známá průlezná chodbička v suti směřující 3 m vertikálně a následné ještě asi 2 m horizontálně. Žasli jsme nad tím, s jakou přesností Kamil zaměřil polohu, délku i směr chodeb. Poté s námi ještě zašel na další lokality – do jeskyně V Jedlích a U Jedelské cesty. Po obědě se rozjela těžba v sondě. Postup byl relativně rychlý a po pár hodinách se nám podařilo prohloubit dno o cca 1,5 m. Večer jsme si udělali procházku do Holštejna.

Ve čtvrtek bylo opět krásné počasí a pokračovala těžba v sondě. Profil sondy ohraničený liťákama se začíná zužovat a v sedimentech se objevují vetší a vetší kusy vápence. Odpoledne jsme stihli exkurzi s Anežkou a Vaškem v Dagmaře a šlo se k Němcům, kde jsme přečkali bouřku, která se kolem Ostrova prohnala.

Je pátek ráno a prší. V Jedlích tedy těžit nemůžeme a proto přichází na řadu záložní plán – podívat se v Dagmaře na místa, kde už nějaký ten rok nikdo nebyl. Nejdříve jsme prolezli a nafotili 12 m hlubokou kopanou sondu v Dómu konce. Poté proběhl transport vrtací techniky, lana a lankového žebříku před propast II. U jejího ústí se za skalním břitem nalézá těžce průlezná úžina a propast Desítka. Po vystrojení lankáčem jsme propast prolezli a udělali i nějaké fotky z tohoto jen výjimečně navštěvovaného místa. Možnost prolongace je mizivá, dno propasti se neprůlezně zužuje a směřuje k vedlejší propasti II. Odpoledne dojely další posily – Termit, Šmudla, Bramborák a René. Večer jsme se u Němců domluvili s Alešem Havlem na sobotní akci.

V sobotu se rozdělujeme na dvě skupiny. První (Pavel, Jaryn, Termit, Bramborák, Tomáš, René) jde bádat do sondy V Jedlích. Postup už je značně pomalý a těžba jde v již velmi zúženém profilu ztěžka. Přesto se začínají objevovat různě velké pukliny. Jelikož v pátek vydatně pršelo, tekl Jedelský potůček. Po skončení těžby byl jeho tok převeden z prvního propadání do naší sondy. Na dně sondy se utvořilo malé jezírko, jeho hladina však dál nestoupá, protože vodu hltají obnažené pukliny a po odvedení toku se značná část vody vsakuje i do dna sondy. Po akci proběhla exkurze s hosty do Dagmary.

Druhá skupina (Jenda, Staňa, Jarda, Aleš, Bára a Matouš) vyrážíme do Sloupu do Křížových jeskyní. Úkol je jasný – vyklidit starou výdřevu okolo sondy na dně I. propasti a vystrojit a podívat se na dno III. propasti, kde zatím nebyl žádný z účastníků akce. Po transportu materiálu do Bílé síně se Jenda se Staňou vrátili ke vchodu a pustili se do vytahování shnilých klád a pomačkaných kýblů. Zbytek výpravy, po značné době strávené prolézáním a slaňováním úzkých a členitých prostor propasti, stanul na jejím dně. Voda tu nebyla, přesto zde byl slabě cítit zápach splaškové vody. Nad námi viselo staré lano z okna 10 m nade dnem, kde bylo v roce 1990 objeveno 50m chodeb (článek o objevu najdete v sekci „Dokumenty"). Protože jsme nepočítali s tím, že nám sestup zabere tolik času a blížil se čas smluveného návratu, museli jsme si nechat prohlídku těchto chodeb na příště. Kotevní body jsou nachystané a máme už i přesnější představu o době průstupu těmito těžce přístupnými prostorami, takže při další návštěvě propasti III by nás neměl tlačit čas. V Bílé síni už na nás čekali Staňa s Jendou a pomohli nám s transportem materiálu ven z jeskyně. Nakonec Aleš udělal pár fotek Bílé síně a Rozlehlého komínu, které se na našem webu jistě brzy objeví.

Pochvalu zaslouží taky Šmudla, který se statečně ujal nelehkého úkolu a během soboty udělal na základně v overalovně novou podlahu.

V neděli proběhl úklid, skříňky a veškeré bádací a kopací nástroje se nastěhovaly zpět do overalovny a jelo se domů.

autor: Maty