jeskyně U Jedelské cesty

 

Stručná historie průzkumů

1962 – pokus o otevírku průvanového místa severně od jeskyně Dagmar do hloubky 8 m – dnes jeskyně č. 566 (první zmínka o této lokalitě)

1987 – zahájena nová otevírka v jeskyni č. 566 U Jedelské cesty

1988 – průkopové práce v jeskyni 566 do hloubky 8,5 m

1989 – objev asi 5 m dlouhé volné prostory s výzdobou, celková dosažená hloubka 13 m

1990 – objev dómku cca 3×4 m jeskyně U Jedelské cesty

1991 – objeveny 2 dómky, celková hloubka jeskyně 30 m, délka 40 m

1992 – těžba sedimentů z koncového polosifonu

2004 – odtěžení kamenné suti nad vstupní propastí a zabezpečení vstupu

2006 – objev síně s výzdobou po odtěžení sedimentů v koncovém polosifonu

 

Literatura:

HAVEL, H. Přehled průzkumných prací a jejich výsledků v historii Moravského krasu, Praha 1989

pracovní deníky ZO 6-08 Dagmar

autor: Maty