Pracovní akce 24.–26.4.2009

pálení čarodějnic - jenže se žádná nechtěla posadit

Máme za sebou další víkend v Moravském krasu. Protože jsme se v sobotu chtěli zúčastnit Speleofóra ve Sloupu a na neděli byly naplánované exkurze, přijeli jsme v pátek co nejdřív to šlo a vyrazili bádat. Převlékli jsme se do overalů a podívali se do propadání V Jedlích. Potok téměř netekl. Na dně sondy ve druhém ponoru byl naplaven asi 1m hlíny ze sesouvajícího se svahu nad sondou. Doufali jsme, že na dně bude vidět hlavní směr odtoku jarního přívalu vod, ale ve dně bylo jen několik drobných otvorů, které ovšem nemohly odvádět celý tok a přesto se sonda při jarním tání neucpávala a všechnu vodu pobrala.

Po kontrole stavu V Jedlích jsme konečně šli těžit na naše současné pracoviště v jeskyni Dagmar v průlezu do Kaple. V pěti lidech jsme začali s rozšiřováním nejnižšího místa. Po pár kýblech jsme ve dně klesající chodby obnažili bloky vápenců a tak nakonec další těžba stejně probíhala v pozici hlavou dolů. Prostora, do které jsme se prokopávali a kam se nám podařilo při poslední akci prostrčit pouze ruku, je neprůleznou puklinu vedoucí z Kaple, které se směrem od Kaple rozšiřuje a její strop po cca 3 metrech klesá do sedimentů. A právě v těchto místech se nám podařilo do této pukliny zespodu prokopat. Skalní stěna táhnoucí se od současné sondy až k neprůleznému ústí pukliny v Kapli tedy nejspíš nedosahuje skalního dna, ale jedná se pouze o stropní kulisu utopenou v jílovitém sedimentu neznámé mocnosti. Před návratem na povrch Matouš s Jendou zkontrolovali stav vodní hladiny v propasti II. Vody bylo stejně jako při poslední akci, tedy přibližně 6 metrů. Před I. propastí jsme našli na stropě posledního netopýra (pokud nepočítám toho zahnívajícího na sintropádu ve Dvojité síni).

V sobotu dopoledne jsme v Dagmaře pokračovali v těžbě a Jendovi se podařilo ze dna sondy prosoukat do popisované pukliny. Odtud se jíly těžily „pohodlněji" (stéle se neuvěřitelně lepí a rukavice ochotně zůstávají přilepené na jakémkoliv kopacím náčiní, které s jíly přijde do styku). Po návratu jsme se naobědvali a vyrazili na odpolední přednáškový blok Speleofóra. Večer jsme si udělali procházku k Němcům a nakonec se v noci konaly i vodní radovánky v rybníku.

V neděli dorazilo 10 exkurzantů (parta jeskyních nadšenců od Karlových varů a kolegové z Devonu a Barbastelu), se kterými jsme prošli jeskyni Dagmar. Někteří ještě obhlídli propadání V Jedlích a podívali jsme se i do jeskyně V Jedlích. Zajímavé bylo, že ačkoliv během víkendu nepršelo a Jedelský potok v pátek netekl, dnes v řečišti teklo vody jak po bouřce a taky v jeskyni V Jedlích byly vidět stopy po drobném toku, který vyvěral z neprůlezných puklin po pravé straně průlezu do Meandrového dómu a odtékal Honzovou chodbou. Pak už nás čekalo jen balení a úklid základny, nasedli jsme do aut poprášených nazelenalým smrkovým pylem a vyrazili domů.

autor: Maty