Pracovní akce 22.–24.2.2008

Dagmar - voda v propasti II

Poslední únorový víkend se členové naší ZO sjeli na boudě, aby se zúčastnili Výroční členské schůze. Předsedou byl (nečekaně:)) zvolen opět Pavel. Po schůzi jsme šli zkontrolovat situaci v propadání V Jedlích (Jedelský potok tekl velmi slabě a ztrácel se ve 2. ponoru) a následně se uskutečnila plánovaná pracovní akce v jeskyni Dagmar.

Měli jsme vytipováno velmi zajímavé místo na dně propasti II. Velké však bylo naše zklamání, když jsme na místě zjistili, že na dně propasti II je cca 1 m vody (viz. foto). Prolezli jsme tedy celou jeskyni, udělali pár fotek v západní větvi a spočítali netopýry. Celkem jsme našli 19 netopýrů velkých a 4 vrápence (většina jich byla v Jezevčí síni a v Horních patrech). V sondě v jižním cípu Dómu konce, kde jsme minulý rok těžili sedimenty, došlo k prasknutí skalního bloku ve stěně sondy. Podobná situace už zde byla i dříve, proto jestli bude docházet k podobným pohybům i nadále, bude se muset práce z bezpečnostních důvodů zastavit. Odpoledne jsme ještě stihli vykopat novou díru na latrínu a den jsme společně zakončili U Němců.

autor: Maty