Pracovní akce 26.–27.1.2008

propadání V Jedlích 2. ponor

Na Boudě byla provedena oprava a montáž nového světla v zasedací místnosti, oprava stolu a oprava náhradní nifky. Bylo provedeno zaměření vstupů do jeskyní pomocí GPS. Během měření byl proveden monitoring pracovního prostoru V Jedlích. Průtok Jedelského potoka je relativně silný vzhledem k oblevě. Voda plynule protéká starou šachtou (2. ponor) do podzemí. Nedochází k zahlcení průtoku.

autor: Maty