Historie skupiny

Základna

Speleologická skupina Dagmar byla založena v rámci skupin Speleologického klubu v Brně v březnu 1973. Zakládající členové požádali o ustanovení nové skupiny z důvodů neshod ve Speleologické skupině pro výzkum Jedlí, ve které byli do té doby členy. Žádosti bylo ze strany výboru Speleologického klubu vyhověno a pro nově vzniklou skupinu schválena jako pracoviště jeskyně Dagmar. V roce 1974 si členové vybudovali u jeskyně Dagmar novou výzkumnou stanici.

 

V květnu 1976 uzavřela skupina dohodu s Oddělením pro výzkum krasu Moravského muzea v Brně o převzetí garance. Skupina proto vystoupila ze Speleologického klubu a ustavila se jako samostatná organizace při Krasovém oddělení Moravského muzea a zůstala ve Speleologickém klubu pouze jako tzv. kolektivní člen. V té době byla působnost skupiny rozšířena i na oblast Sloupu a členové významně vypomohli při řešení problematiky Jedovnického potoka na Býčí skále i v Rudickém propadání. Krasové oddělení však bylo v roce 1977 zrušeno a tak si skupina musela hledat nového garanta.

 

Od 1.1.1977 se jím stal Závodní klub n.p. Zetor Brno a naše skupina se stala jedním z jeho zájmových kroužků. V této podobě byla v roce 1978 jednou ze zakládajících organizací České speleologické společnosti a stala se její základní organizací 6-08.

 

V roce 1980 přešla do naší ZO ze Speleologického klubu Babická skupina včetně svých lokalit v oblasti Babické plošiny. V roce 1981 pak došlo z administrativních důvodů ke změně názvu naší ZO. Vrátili jsme se k původnímu názvu a to ZO 6-08 Dagmar v Brně (spolupráce se ZK ROH Agrozet Zetor však úzce pokračovala i nadále). V té době pracovala naše ZO ve dvou navzájem nezávislých pracovních skupinách. Skupina Dagmar se věnovala problematice Jedelského potoka a řešení vztahu Křížových jeskyní pod Kůlnou k podzemnímu Sloupskému potoku v severní části Moravského krasu. Skupina Babice se zabývala řešením problematiky Babické plošiny ve střední části Moravského krasu.

 

V říjnu 1992 vytvořili členové skupiny Babice samostatnou ZO ČSS 6-28 nazvanou Babická speleologická skupina a pokračují ve výzkumu na Babické plošině. Naše ZO 6-08 Dagmar se i nadále věnuje Křížovým jeskyním a lokalitám v oblasti propadání V Jedlích.

 

článek (po úpravě a doplnění) převzat z publikace HAVEL, H. Základní organizace České speleologické společnosti 6-08 Dagmar v Brně, Praha 1988

autor: Maty