Velká červencová kýblovačka (24.–26.7.2015)

jeskyně Dagmar, II. propastNa konec července se nám podařilo sestavit početnou bádací skupinu pro plánovanou akci ve II. propasti jeskyně Dagmar. V sobotu ráno tedy bereme nový trojdílný žebřík, připravený betonový pažník, vrtačku a další nástroje a všechno to dopravíme na dno II. propasti. Ale hned při prvním ohledání úplného dna zjišťujeme, že těžit se tu dnes rozhodně nebude. I přes neustávající sucho na povrchu tady dole klesá voda velice pomalu a stále tu zůstává tůňka znemožňující těžbu.

Spáchali jsme aspoň přípravné práce pro chvíle, až se bude dát dole těžit. Nejdřív jsme připravili další pažení, výška hráze, za kterou se sype těžený materiál, tak naroste do celkové výšky 3 m. Na její přelezení už dosavadní dvoumetrový žebřík nestačil, takže jsme na místě smontovali právě donesený žebřík a ukotvili ho podél hráze. Se svou délkou 5,5 m máme ještě velkou rezervu pro další zvýšení hráze.

nový žebřík podél betonové hráze na dně II. propasti

Přesunujeme celý tým do západní větve jeskyně a vrháme se na náhradní program, tím je snižování dna v Dómu nádob v místech, kudy povede těžební lanovka. V průběhu dne se připojují další posily, takže bádáme v celkovém počtu 12 osob! Tzn. není problém dostat veškerý nakopaný materiál až na povrch. Takového počtu bádajících náležitě využíváme a končíme až navečer. Postoupilo se hodně, už moc nechybí a terén pro lanovku bude připraven. Na závěr jsme provedli ještě rychlou likvidaci jednoho balvanu ve dně Propasti pod Kaplí, odtěžit už ho nebylo kam, deponie je plná a čeká se na lanovku, až tento problém definitivně vyřeší.

lidský řetěz aneb kýblování z Dómu nádob

V sobotu se zabádalo ve velkém, takže neděli už necháváme jen exkurzní a bereme kopací tým na prohlídku Novoroční jeskyně. Z krasu pak odjíždíme s nadějí, že příště už bude ve II. propasti konečně sucho.

autor: admin1