Návštěva Mladečského krasu a širšího okolí (29.4.–1.5.2016)

Mladečské jeskyněVycestovali
jsme tentokrát mimo náš kras, nikoliv však na Slovensko, jak je poslední dobou
zvykem, ale vydali se trochu blíž seznámit s krasem v okolí Mladče na
Litovelsku. Základem se stala sobotní návštěva Mladečských jeskyní následovaná
okruhem kolem Třesína, přes Řimické vyvěračky, ve kterých se Šlimec předvedl
jako vášnivý speleopotapěč, leč bez potřebné techniky se na nádech příliš daleko
do neznámého zatopeného systému nedostal.

Okruh
pokračoval přes pozůstatky Rytířské síně, prolezli jsme jeskyni Podkovu a na
závěr nechyběl Čertův most, prostě vše, co návštěvník Mladečského krasu nesmí
vynechat. Poté jsme se začali Mladči a jeskyním postupně vzdalovat. Za zmínku
stojí ještě přírodní památka Geologické varhany a nemůžu nevzpomenout ani zastávku
v Lošticích, kde jsme si užili tvarůžkové orgie v podobě menu o
několika chodech – tvarůžkovou polévkou začínaje a tvarůžkovou zmrzlinou konče.

Řimické vyvěračky

V neděli
jsme si přiznali, že nejen vápenec je zajímavá hornina a prošli jsme na
Sovinecku krajinou poznamenanou těžbou břidlice. Oblast je plná zatopených lomů
a hald vytěžené břidlice a v jejím středu se nachází zbytky zaniklé vsi
Hutov, především zřícenina kaple sv. Anny.

haldy břidlice v okolí Hutova

Fotky
z víkendu jsou na rajčeti.

autor: admin1