101204

Opáno z:
myotis.wbs.cz/Zpravy-z-akci.html

Mráz proměnil uzávěru do Člupku v uzávěru do trezoru. Pomocí novinové
pochodně se podařilo Čapkovi trezor otevřít a odměnil se tím, že si
udělal ohýnek na ohřátí. Zásadní nedostatek byl v tom, že ohýnek
vyprodukoval cca 99 % kouře a zbylé procento se rozdělilo mezi světlo a
teplo.

Něco kýblů mazlavého bahna z podskruží se vytěžilo. Nic moc. Počasí bylo nádherné, v závěji se dalo zapadnout po pás.

Zatím
co Kelf se kulturně vyžíval na koncertu, kluci se pokusili o výrobu
klece na tahání kýblů. Cosi vyrobili, podle Kelfova názoru zbytečně
velké a tím i těžké. Ale lepší než nic.

  • Pro další prac. akci předpokládám podle počtu lidí:
  • dokončení výroby klece na tahání kýblů.
  • těžení pod vstupní šachtou v Člupku
  • navrtání balvanu závalu v Člupku

autor: Robert