Deníky Josefa Szombathyho – Úvod

Na moji žádost o pomoc při pátrání po archiváliích z okolí Křtinského údolí a zejména z Výpustku oslovil  Jirka Urban v létě 2010 svého dlouholetého přítele Dr. Karla Maise, bývalého vedoucího oddělení krasu a jeskyní Naturhistorisches Museum Wien. Pan Dr. Mais nám vyšel velmi ochotně vstříc a na svém bývalém pracovišti nám dohodl vstup do depozitáře. V listopadu téhož roku jsme se ve složení Jiří Urban, Igor Harna a Luboš Slabý vydali do Vídeňského musea, kde  nám tamní pracovníci připravili materiály z pozůstalosti Josef Szombathyho týkající se zejména Výpustku, za což jsme jim neskonale vděční.

Vzhledem k tomu, že písemností bylo poměrně velké množství a času na pořízení kopií málo, rozhodli jsme se dokumenty neskenovat, ale pouze kopírovat. Skeny jsme pořizovali pouze u map. Pro kontrolu úplnosti byly všechny dokumenty současně i fotografovány, což se ve finále ukázalo jako prozíravé, neboť ne jednou se podařilo otočit dvě stránky naráz.

Ze spousty dokumentů, které jsme z Vídně přivezli, byly zatím přeloženy a zpracovány pouze pracovní deníky týkající se převážně vykopávek v jeskyni Výpustek a to z let 1880, 1881 a 1882.

Překlady z němčiny provedl Jirka Urban, moje maličkost provedla grafickou úpravu a korekturu textu. Vyvstala však otázka, jakým způsobem tyto texty zpracovat k případnému publikování. Vzhledem k tomu, že se jedná o pracovní deníky rozhodli jsme se ponechat překlad kompletní tak jak byl v denících zaznamenán, aby si případní zájemci o tyto deníky mohli udělat ucelený přehled.

Zpracování těchto deníků zabralo poměrně hodně času, a proto by byla asi chyba ponechat si je v šuplíku pouze pro sebe. Bohužel se nám zdají tyto texty k publikování ve Speleu či Sborníku Speleofóra příliš obsáhlé, tak se vám je budeme postupně snažit nabídnout  ( snad nejen tyto, ale i spousty dalších překladů od Jirky Urbana ) na některém z jeskyňářských webů.

Deníky neobsahují pouze záznamy z vykopávek ve Výpustku, ale i z jiných lokalit, neboť pan Szombathy, jak se lze dočíst v jeho životopise, byl velmi aktivní člověk.

V deníku z r. 1880 se lze dočíst o výletu na Nový hrad, návštěvě Sloupských jeskyní, Ochozské jeskyně a Pekárny, či návštěvě mladého knížete Karla ve Výpustku.V deníku z r. 1881 o vykopávkách v Jáchymce či v Mladečské jeskyni.
V deníku z r. 1882 o Sloupských jeskyních, návštěvě Hrádku na Moravě a Moravského Krumlova, o Žitného jeskyni a o jeskyni Ve Vaječníku.

K deníkům byly přiloženy i mapy, z nichž některé si dovolíme publikovat i samostatně. Spolu s těmito deníky budou uveřejněny i překlady zatím nepublikovaných zpráv prehistorické komise matematicko-přírodovědecké sekce císařské akademie věd o pracích v moravských jeskyních:

  • Druhá zpráva – Výsledky výzkumů jeskyní v roce  1879  – Ferdinand von Hochstetter
  • Pátá zpráva  –  O vykopávkách v moravských jeskyních v roce 1881 – Josef  Szombathy
  • Šestá zpráva –  Výzkumy jeskyní v roce 1882 – Ferdinand von Hochstetter
  • Sedmá zpráva – O vykopávkách v moravských jeskyních v roce 1883 – Josef  Szombathy
Slaboch

autor: krtek