Josef Szombathy

Deníky Josefa Szombathyho

Na moji žádost o pomoc při pátrání po archiváliích z okolí Křtinského údolí a zejména z Výpustku oslovil  Jirka Urban v létě 2010 svého dlouholetého přítele Dr. Karla Maise, bývalého vedoucího oddělení krasu a jeskyní Naturhistorisches Museum Wien.

Pan Dr. Mais nám vyšel velmi ochotně vstříc a na svém bývalém pracovišti nám dohodl vstup do depozitáře. V listopadu téhož roku jsme se ve složení Jiří Urban, Igor Harna a Luboš Slabý vydali do Vídeňského musea, kde  nám tamní pracovníci připravili materiály z pozůstalosti Josef Szombathyho týkající se zejména Výpustku, za což jsme jim neskonale vděční. 

Pokračovat ve čtení úvodu k deníkům Josefa Szombathyho 

autor: krtek