Jeskynní kniha 1944-1945

Kořeny Speleologického klubu Brno – Jeskynní kniha 1944-1945  Milý čtenáři, ke studiu se ti dostává významný informační zdroj – Jeskynní kniha /Záznamy o exkurzích v Mor. …

Josef Szombathy

Deníky Josefa Szombathyho Na moji žádost o pomoc při pátrání po archiváliích z okolí Křtinského údolí a zejména z Výpustku oslovil  Jirka Urban v létě …