O projektu

Vznik tohoto webu je logickým vyústěním společného zájmu generačně i odbornostně zcela rozdílné skupiny lidí. Společná touha po poznání krasu a historie jeho zkoumání svedla dohromady generačně rozdílné speleology se společným zájmem publikovat na internetových stránkách vlastní poznatky, překlady a soubory archivních pramenů, týkajích se speleologie a příbuzných oborů.

Zejména díky celoživotnímu badatelskému úsilí MUDr. Jiřího Urbana je potenciál těchto stránek do budoucna obrovský. Postupně zde bude publikován přeložený deník Josefa Szombathyho (1853-1943) z let 1880 až 1882, v kterém je zachycen slovem i písmem pobyt a poznatky tohoto rakouského archeologa především v střední části Moravského krasu. Zdrojem pro autorské překlady Jiřího Urbana jsou archivní materiály rakouského Přírodovědeckého muzea ve Vídní (Naturhistorisches Museum Wien).

Vystavovány zde budou překlady rukopisných poznámek doplněné přímo v textu digitalizovanými nákresy. Současně se zde objeví i velmi zajímavé skeny  historických mapových děl, které zaujmou nejen svojí vypovídací hodnotou, ale i výrazně estetickou a precizní formou.  

 

Cílem těchto stránek je uceleně publikovat materiály, jejichž informační hodnota přitáhne pozornost badatelů nejen z řad speleologů, ale i příbuzných oborů. Jde především o zúročení práce a zpřístupnění výsledků poznání.

Pozitivním přínosem by také bylo nastartování vzájemné výměny archivních materiálů mezi badateli, které tyto stránky snad v budoucnosti svedou dohromady. 

 

Za tímto účelem bude stránka speleohistorie v budoucnu otevřena k širší publikaci. Brzy zde navíc bude zprovozněna moderovaná diskuse pro zájemce o historii krasu.

autor: krtek