Vyklízení deponie z Dómu nádob (22.–24.11.2013)

deponie v Dómu nádob, jeskyně DagmarV pátek příjezd poměrně pozdě, takže do Dagmary se koná až noční sestup. Příprava náčiní na zítřek, napnutí spodní lanovky, fotodokumentace Propasti pod Kaplí, a protože byl čas, tak i kontrolní návštěva jednoho zajímavého a zapomenutého místa v Dómu nádob. Odbočka není v žádné mapě, její směřování nejisté vzhledem k ostatním prostorám jeskyně, takže další argument pro nové přemapování celé jeskyně.

To zásadní z celého víkendu se odehrálo během soboty. Dopoledne přijíždí Lišák se sedmi dalšími pomocníky a spolu se mnou a Honzou je nás celkem 10. Program je předem domluvený, jdeme přesunout deponii (její část) z Dómu nádob v jeskyni Dagmar blíže k povrchu. Práce šla hostům velice svižně, podařilo se z Dómu nádob odtěžit krásných 205 kýblů a všechny byly uloženy v Jezevčí síni. Odtud po opětovném zprovoznění lanovky zbývá k povrchu už jen kousek. Důležité je, že se nám dole na deponii udělala zase spousta místa, takže můžeme přes zimu dál neomezeně bádat v Propasti pod Kaplí či v Chodbě pionýrů. Po práci samozřejmě odměna v podobě průstupu celou jeskyní. A taky kontrola vody v Propasti II, situace je stejná jako před týdnem – 4 m.

V neděli si hosty vzali na starost Libor s Honzou, ostatní se věnovali práci na základně a kontrole Jedelského propadání.

autor: lukas