Terénní šetření se zástupci SCHKO MK (8.–9.1.2011)

HřebenáčNový rok s sebou přinesl konec výjimky ze zákona o
ochraně přírody (umožňující bádat v jeskyních). A protože nás kopání bláta
ještě nepřestalo bavit, podali jsme si žádost o výjimku novou a čekalo nás s tím
související terénní šetření se zástupci Správy CHKO Moravský kras. Kontrola se
nahlásila na sobotu 8.1. Po předešlé parádní silvestrovské akci tak proběhl další
čistě exkurzní víkend.

Sraz v 10:00 u nás na základně. První z hostů přijíždí
Kelf, po chvíli i Tonda s dalšími třemi kumpány, domlouváme se na sobotním
programu. A že to chce Tonda vzít důkladně a projít za sobotu všechny naše
jeskyně, okamžitě vyrážíme, aby jsme to dnes všechno stihli. Cestou do Sloupu ještě
přibírají Kocoura, Kelf nás pouští do Kůlny a pak už sestupujeme do Křížových
jeskyní. Ty jsme prošli po třetí propast, dál se nešlo (to bychom pak strávili
celý den jen v Křížovkách). Kelf zůstal na povrchu (tedy vlastně
v Kůlně) a čekání na nás si krátil focením ledové výzdoby. Vydařené fotky,
doporučuji shlédnou tady i tady, ledouchů byla skutečně plná Kůlna. Následuje přestávka
na oběd v Holštejně a pak zpět do overalů.

Další navštívenou lokalitou bylo propadání V Jedlích – Mlhův
závrt, ponory Jedelského potoka a související sondy a samotná jeskyně
V Jedlích. Většinu vody z potoka bral 1. ponor, v jeskyni byla
voda vidět jen před Štěrkovým sifonem, jinde bylo sucho (Střelecká úžina,
Honzova chodba). K našemu překvapení jsme ve Staré chodbě napočítali 3
netopýry černé.

Krátká zastávka proběhla i v málo známé jeskyni U
Jedelské cesty. Zde pro změnu zimovaly 2 žáby jedovatě zelené barvy. Jen
koncovou síňku jsme tentokrát vynechali, protože v sifonu před ní bylo cca
15 cm
vody a před návštěvou Dagmary se nikomu koupat nechtělo.

Nakonec se dostalo i na Dagmaru. Prošli jsme hlavní tahy
jeskyně včetně Horního patra, koukli do propasti II na stav vody (6 m) a cestou počítali netopýry
(napočítáno 19 kusů převážně vrápenců malých a netopýrů velkých). Vylézáme za
tmy a akci zakončujeme v teple základny sepsáním zápisu a prodebatováním
současného krasového dění. Hosté odjíždějí a my příjemný exkurzní den zakončujeme
večerní procházkou k Němcům.

Vydařená akce, určitě byla přínosná pro všechny – hosté se
poměrně důkladně seznámili s našimi lokalitami, popřípadě zavzpomínali na
časy, kdy tu byli poprvé, my si ujasnili co z jeskyní vyklidit, co a jak
technicky zabezpečit a hlavně kam ukládat těžený materiál. Teď už zbývá jen
sepsat smlouvu se Správou jeskyní ČR o přístupu do Kůlny a počkat si, až
dostaneme „rozsudek" na papíře. Vypadá to, že se na Dagmaře bude ještě nějaký
ten pátek jeskyňařit.

autor: lblazek