Srpnové bádání pod Kaplí (16.–18.8.2013)

Libor u Belgického sifonu, jeskyně Spirálka

Po delší době opět v krasu. V sobotu dopoledne jdeme ze všeho nejdřív na kontrolu vody v propastech jeskyně Dagmar. I přes sucha, která teď několik týdnů panovala, jsou na dně II. propasti 3 m vody. Může za to efekt časového zpoždění (sucho se tu teprve teď začne projevovat), ale také letošní nebývalá aktivita Jedelského potoka. Tento periodický tok přes léto většinou neteče, ale ještě minulý víkend stále proudil, a to v době, kdy třeba řečiště Bílé vody před Rasovnou bylo už dlouho naprosto vyschlé. Zvláštní. Následoval přesun do západní větve jeskyně pod Kapli.

Pod Kaplí jsme se dále zahlubovali. Uprostřed pracoviště trčí ze sedimentu kámen, se kterým nelze hnout. Po dnešním odtěžení veškerého sedimentu okolo se ukázalo, že jde o pořádný balvan, který se směrem dolů rozšiřuje a zacpal téměř celý profil pracoviště. Před dalším postupem bude nutné jej zlikvidovat. Dnešní poznatky: v některých místech bylo v sedimentu mimořádně nahusto uloženo množství stalaktitů, stalagmitů (až 10×20 cm) a roztodivných sintrových náteků. U liťáku pod zakleslým blokem je stále volná škvíra, jejíhož konce nemožno nahmatat. Dnešní nakopaná porce byla vytažena a uložena v Dómu nádob.

výzdoba Modrého komína, jeskyně Spirálka

V pozdním odpoledni se naše pracovní skupina odebrala na exkurzní sestup do Spirálky. Díky počasí se nám podařilo dojít suchou nohou až k Belgickému sifonu v Dómu u 12 prasat. Po prohlídce suchého podzemního řečiště jsme ještě vystoupali do Modrého komína pokochat se nádherou místní krápníkové výzdoby. Dík patří Liborovi za provedení a Plánivákům za zapůjčení klíčů.

V neděli ještě nezbytná návštěva Jedelského propadání, ovšem jen pro otrlé – Jedelské údolí zamořil puch ze srny ve finálním stádiu rozkladu. Potůček už neteče, v řečišti po něm zůstaly jen kaluže. Mlhův závrt beze změn, pracovní akce zde bude na konci srpna.

autor: lukas