Shrnutí roku 2015

základna ZO 6-08 DagmarHlavním pracovištěm v jeskyni Dagmar byla Propast pod Kaplí, kde jsme pokračovali na dvou místech: upravovali jsme dno v plazivce vybíhající z propasti a dále zahlubovali současné dno propasti. Tam se nám podařilo obnažit několik volných škvír, kterými bylo vidět až 4 m kolmo dolů. Při několika akcích jsme se po rozebrání kamenů postupně zahloubili až na úroveň místa, kam bylo původně jen vidět a volných prostorů stále přibývá.

Při zahlubování jsme opět protnuli vrstvu sedimentů bohatou na ulity plžů a naplno se rozjel odborný výzkum sedimentů v Propasti pod Kaplí. Ze speleologického hlediska se nám povedlo zajímavé pozorování, díky kterému se domníváme, že za závalem v síňce na konci plazivky se nalézají volné prostory, které komunikují se současným dnem Propasti pod Kaplí.

Další postup v Propasti pod Kaplí potažmo v celé západní větvi jeskyně je bržděn kapacitou deponie v Dómu nádob. Část kamení z deponie jsme vytěžili ven z jeskyně, jinak bylo v průběhu roku intenzivně pracováno na úpravě terénu pro těžební lanovku, kterou bude deponie odtěžena na povrch. Při úpravě dna pod lanovkou byl nalezen střep ze středověké nádoby.

V propasti II byla po celý rok sledována výše vodní hladiny. Nejvýše byla letos hladina 8 m nade dnem. I přes zatopení II. propasti vodou probíhaly přípravné práce pro další těžbu plánovanou na dobu, kdy dno propasti vyschne. Bezvodého stavu jsme se dočkali v závěru roku a po dvou akcích, kdy jsme odtěžovali bahno ze spojnice propastí II a III, se podařilo spojnici zprůchodnit a dosáhli jsme tak dna III. propasti. Dále jsme zkoumali možné spojení dna II. propasti s propastí Desítka.

8. března jsme zaregistrovali, že je jeden z netopýrů velkých v Jezevčí síni napaden WNS.

V Jedelském propadání jsme pozorovali následky jarního přívalu vod v ponorech Jedelského potoka i v samotné jeskyni V Jedlích. Tamtéž bylo zjištěno zhroucení chátrající výdřevy v místě průlezu do Meandrového dómu.

Do jeskyně U Jedelské cesty byly vedeny 2 akce – první byla v doprovodu zástupce Správy CHKO ke konzultaci nové podoby vchodu, druhá akce pak byla za účelem vytvoření nové mapy jeskyně.

V Křížových jeskyních se řešila komplikace s nově vybudovaným deklem na vstupu do jeskyně, musíme vytvořit mechanismus, který pomůže těžký dekl otevírat.

V květnu jsme zorganizovali výjezd na Slovensko na Malou Fatru, kde jsme navázali na dřívější spolupráci s Jaskyniarským klubem Varín a Jaskyniarskou skupinou Aragonit. V červnu jsme podnikli další expedici do Tisovského krasu (oblast Muráňské planiny), tentokráte korunovanou objevem Moravské jaskyňe. Do Tisovského krasu jsme se vrátili ještě v říjnu, kdy jsme pokračovali v prolongačních pracech v Moravské jaskyni. V září jsme exkurzně i pracovně navštívili oblast Strážovských vrchů.

Nezanedbávali jsme ani různá setkání a poznávací výlety, členové skupiny se účastnili Speleofóra, setkání jeskyňářů v Solvayových lomech, exkurzně bylo navštíveno podzemí Beskyd, navštívena byla oblast Králického Sněžníku, ze zahraničních akcí se členové skupiny účastnili kulturní akce "Zelená modrá", Zrazu speleopotápačov konaného v Tisovci a 56. jeskyňářského týdne SSS ve Varíně.

Jako každý rok jsme se na jaře připojili ke sběru odpadků a úklidu krasu, konkrétně jsme měli na starost Ostrovský žleb od křižovatky U kaštanu po Ostrov u Macochy.

Pokračovaly opravy a úpravy základny a v závěru roku se konečně podařilo vyřídit prodloužení stavebního povolení. Průběžně se svařovaly další žebříky, pro Křížovy jeskyně už jsou hotovy, teď se vyrábí pro Dagmaru.

autor: admin1