Shrnutí roku 2011

Další rok je za námi, takže přináším jeho stručné shrnutí z pohledu skupiny Dagmar. Hned z kraje roku nám byla udělena výjimka ze zákona o ochraně přírody na všechny naše lokality a průzkum tak mohl plynule pokračovat dál. V průběhu roku se uskutečnilo množství rozmanitých akcí, základem však byly pracovní akce v jeskyni Dagmar a na Mlhově závrtu v propadání V Jedlích.

V jeskyni Dagmar se průběžně po celý rok bádalo na pracovišti pod Kaplí. Vrstvy se zde rychle střídají, takže jsme se postupně prokousali přes vrstvu sedimentu plného trosek sintrových desek, přes tvrdou vrstvu sintrové drti, jeskyní hlíny, souvislou sintrovou desku, opět hlínu, ještě níže hlínu stmelenou sintrem… Do toho se občas objevují valouny nekrasových hornin do velikosti 8 cm. Vytahování materiálu do Dómu nádob bylo zjednodušeno výměnou kýblů za lódnu (seříznutá plastová bečka). Postup není nijak závratný, přesto byl učiněn vzhledem ke stísněným prostorám slušný pokrok. V rámci úklidu jeskyně byly na povrch vytaženy části staré výdřevy. Také se podařilo proniknou do Síně štíhlých mužů a pořídit základní fotodokumentaci. Po celý rok byly sledovány počty netopýrů a kolísání vodní hladiny v propasti II. V závěru roku se podařilo díky extrémně nízkému stavu vody sestoupit na dno III. propasti a zdokumentovat nejnižší zjištěný stav vodní hladiny.

V jeskyni U Jedelské cesty se v uplynulém roce nebádalo, pouze bylo učiněno několik sestupů za účelem kontroly stavu a vytažení nářadí.  

Stěžejní byla naše práce na Mlhově závrtu (závrt č. 5 propadání V Jedlích). Nejdříve jsme dodělali resty z minulého roku, vynosili dříve vytěžený materiál ven ze závrtu a provedli nutné úpravy výdřevy, pak jsme mohli pokračovat v zahlubování. Ke konci roku dosáhla šachta hloubky 7 m a byla kompletně zadřevena. Kromě Mlhova závrtu byla sledována situace v celém Jedelském propadání: např. byl v zimě zjištěn mastný flek v závrtu č. 3 (bohužel není příliš perspektivní pro další postup), podmáčený hlinitý svah nad 2. ponorem se neustále pomalu sesouvá, několik kubíků sedimentů se sesulo i v jeskyni č. 567B (z  5. závrtu do 6.) a zvětšil se i propad ve dně Meandrového dómu jeskyně 567A (již brzy tudy vznikne nová cesta do prostor za Klíčovou dírkou a ty tak budou přístupné i standardně urostlým jeskyňářům). Jedna pracovní akce proběhla za účelem vyklizení naplavených sedimentů ve Střelecké úžině.

V Křížových jeskyních pod Kůlnou se uskutečnil sestup do nejzazších prostor jeskyně v okně za III. propastí. Při sestupu byly změřeny délky všech potřebných lan, žebříků a lankáčů a byly zhodnoceny perspektivy dalšího postupu. Lokalita zatím dál čeká na kompletní přestrojení, které je podmínkou dalšího výzkumu.

Mimo bádání na našich lokalitách jsme se věnovali i dalším činnostem – patřila k nim např. oprava a natření střechy základny, pomoc při čištění vodárny a postavení jednoduchého lezeckého trenažéru, kde se zaučovali lezečtí nováčci. Kromě toho naši členové vypomohli při pracovních akcích v Býčí skále, Okrouhlíku a Propasťovitém bludišti. Naopak i na našich pracovištích přiložili ruku k dílu přátelé z jiných skupin a další pomocníci a všem jim za to patří náš dík. Snad nám zachovají přízeň a opět se u nás ukáží i v nadcházejícím roce. Práce nás čeká (jako obvykle) dost.

autor: Maty