Pracovně-kulturní víkend na Dagmaře (23.–25.4.2010)

sobotní ráno v kulturním domě ve Sloupu

V pátek po příjezdu jdeme do Jedlí zkontrolovat stav a naplánovat si práci. Průtok Jedelského potoka zůstal od posledního pozorování stejný, stále odtéká 2. ponorem, ale v jeskyni V Jedlích už po vodě není ani památky. Střelecká úžina bez vody, do Honzovy chodby nic nepřitéká, v odtoku za Klíčovou dírkou je sucho. Potok opouští propadání V Jedlích svou obvyklou (neznámou) cestou. Na dně 2. ponoru je vidět odtok vody přes neprůlezný trativod objevený v červenci 2009.

V sobotu postupně přijíždějí další členové a vyrážíme za kulturou na Spelofórum do Sloupu. O průběhu konference je možné se dočíst jinde. Někteří přesto využili nádherného počasí a dali přednost dodřevení sondy v Mlhově závrtu před vysedáváním v kulturním domě. Na oběd se všichni opět scházíme na Boudě a vyměňujeme si informace ze Sloupu a z Mlháče. Na 14. hodinu se pak vracíme do Sloupu na odpolední přednáškový blok.

Po přednáškách následuje exkurze s hosty do Dagmary. Chvíle napětí při odemykání uzávěry, ale promazaný zámek naštěstí nedělá potíže. Filip s Jitkou byli ve veřejnosti nepřístupné jeskyni poprvé a zvládali to výborně, takže jsme prolezli i celou jižní větev včetně Horního patra. V Jezevčí síni jsme zastihli spícího vrápence malého, ve Dvojité síni pak na nás ze stropu koukal netopýr velký. Čumák bílý neměl, asi už se stačil olízat:) Matouš zkontroloval stav vody v propasti II – hladina cca 6 m nade dnem.

Navečer k nám na základnu dorazil i Kuča s Hadařem, převlékli se do overalů a míříme ještě jednou do Jedlí. Pochválíme zadřevení v Mlhově závrtu a pak v jeskyni V Jedlích diskutujeme o technických problémech při dalším postupu a možnostech jejich řešení. Při návratu na Boudu je skoro tma, dáme si večeři a ke slovům se konečně dostanou kytary a bendžo.

Celkově to byl víkend velice plodný – zadřevili jsme sondu v Mlhově závrtu, zúčastnili jsme se Speleofóra perfektně zorganizovaného skupinou Tartaros, byla i exkurze do Dagmary, zástupce skupiny v neděli úspěšně prošel školením instruktorů speleologické techniky a napříště jsme si naplánovali spoustu další práce, abychom si taky nějaký ten objev brzy vykopali.

autor: Maty