Postup na pěti frontách (14.–16.6.2013)

2. ponor Jedelského potoka

Páteční večer proběhla u ohně společná akce skupin Dagmar a Myotis, grilovalo se a popíjelo dlouho do noci. Sobotní a nedělní program byl tvořen improvizovaně za pochodu podle momentálního počtu práceschopných lidí. Postoupilo se celkem na pěti místech: na Mlhově závrtu, ve 2. ponoru Jedelského potoka, na základně, pod Kaplí a v Chodbě pionýrů. Všude se něco málo udělalo, dohromady za námi zůstal kus odvedené práce.

Mlhův závrt

Na Mlhově závrtu jsme vytěžili necelých 50 kýblů, pak byl předseda odvolán do práce a jen ve dvou se pokračovat nedalo.

základna

Provedena sondáž do podlahy, vyříznuty prkna pod kamny a zabetonován základ v místě, kde budou kamna stát. Bouda už vydala první "poklady", až odděláme podlahu celou, bude toho snad ještě víc. To vše nás mimo jiné čeká na pracovním týdnu.

propadání V Jedlích – 2. ponor

Tady je situace mimořádně zajímavá. Jedelský potok teče vydatně, odtéká 2. ponorem, nad kterým se od minulé akce sesulo opět značné množství materiálu a voda ho spoustu odnesla s sebou. Díky tomu vykoukly další zbytky výdřevy, tak jsem je vytahal a uklidil. Podle různých stop v okolí ponoru jsme zjistili, že se v týdnu musel 2. ponor ucpat, vytvořilo se v něm jezero, voda přetékala kamennou hráz a odtékala vchodem do jeskyně V Jedlích. Po nějaké době se tlakem vody trativod pročistil a hladina opět klesla. Nalevo od ponoru se obnažila další část domnělé skalní stěny. Tak jsem ji očistil od zbytků hlíny pomocí hydrotěžby (pokud tak lze nazvat nabírání vody do kýblu a její chrstání na skálu). Potvrdilo se očekávání, skutečně se jedná o kompaktní skalní stěnu, navíc nádherně modelovanou různými korýtky, žlaby a jinými patvary, prostě fantazie…. Po mé činnosti se odtok opět trochu přiucpal, hladina stoupla o 0,5 m a její výška střídavě klesá a zase stoupá.

obnažená skalní stěna nalevo od 2. ponoru

asi prožráno nějakýma červama

Dagmar (Chodba pionýrů + pod Kaplí)

V neděli přijela početná výpomoc ze ZO 6-26 Speleohistorický klub Brno: Kuča, Standa, Erik, Bob, Tomáš a Lukáš. Vydáváme se do Dagmary a protože je nás dost, obsazujeme současně 2 pracoviště – pod Kaplí a v Chodbě pionýru. 2 čelby s jednou společnou deponií v Dómu nádob. Když jsem do Dómu nádob přitáhl první plnou lódnu z Chodby pionýrů, nevěřil jsem vlastním očím. Chodba pionýrů byla doposud nejsušším pracovištěm v jeskyni Dagmar a teď se v lódně houpala hladina tekutého bahna. Nejdřív jsem podezíral hosty, že s sebou propašovali na čelbu i barel vody, na vině byl ale mimořádný skap, jak ukázala i následná kontrola po celé jeskyni. Například na terase u ústí II. propasti jsou v blátě trhliny, po kouskách se odlamuje a sjíždí do propasti. Na jejím dně je hladina ve výši 8 m. Dnešní výsledek: z Chodby pionýrů byl odtěžen všechen předpřipravený materiál, postoupilo se i pod Kaplí, kde však sedimenty vykazují navzdory skapu stále stejnou konzistenci, voda tedy evidentně mizí někam hlouběji a to je pro nás další pozitivní indicie.

O pracovce v Dagmaře se dočtete i na stránkách Speleohistoriků.

autor: Maty