Kooperační víkend II (11.–13.10.2013)

jeskyně Vymodlená

Pracovní akce proběhla podle scénáře velice podobného minulému víkendu. Pracovalo se tedy opět na střídačku v naší jeskyni Dagmar a ve Vymodlené, kde bádá ZO Moravský kras. Jen ten kras se za uplynulých 14 dní hodně změnil, listí velmi rychle dozrálo a v podzimním slunci zkrášlilo krajinu neskutečně živými barvami. Zkrátka počasí přímo vybízelo k tomu…. strávit víkend v podzemí.

V sobotu jsem se připojil k bádání ve Vymodlené. Současně se zde pokračovalo na čelbě v Osmdesátce (průvanové místo) a zároveň se z jeskyně vyvážely kameny z deponie, které tu byly uskladněny od pátku. Postup za oba dny značný a velice nadějný. Podrobnosti na stránkách domovské skupiny.

S Milanem jsme v sobotu stihli zabádat i v Dagmaře v Propasti pod Kaplí. Obkopávali jsme blok ve dně a vykopanou hlínu jsme ukládali až v Dómu nádob. Takže jen ve dvou lidech jsme si tam pěkně mákli (kdo tu poslední dobou kopal, asi si dovede představit). Dobrou zprávou je, že zmíněný blok neucpal puklinu v celé její délce, ale že půjde částečně obejít přes poměrně měkké sedimenty. Na závěr pár fotek a hurá k Němcům. Tam bylo tento večer mimořádně pestré zastoupení jeskyňářských skupin.

pracoviště v jeskyni Dagmar - Propast pod Kaplí

V neděli opět střídání a činnost ve Vymodlené. Vyvozili jsme zbytek materiálu zpod objevitelského průlezu a zároveň i postoupili v sondě hned vedle. Před opuštěním krasu jsme ještě prošli přilehlou stráň a Milan mi ukázal některá velice zajímavá a pro mě doposud neznámá místa.

Fotky z Vymodlené na Milanových nových stránkách.

autor: lukas