Jedelská ventarola: zahájení výzkumu na jedné zapomenuté lokalitě (26. –28.5.2017)

To nejdůležitější z celého víkendu prozrazuje už název článku, já to ale vezmu postupně. Než jsme se dostali k Ventarole, udělala se spousta další práce. Od sobotního rána jsme se věnovali jeskyni Dagmar. Spolu s Honzou jsme vyřešili komplikovaný sestup do Dómu nádob. Při úpravách, které tu proběhly kvůli těžební lanovce, zmizely některé kamenné bloky, kterých se dalo při sestupu přidržovat, a zůstala tu jen příkrá skalní plotna. Slézt a vylézt se to dá, ale pro pohyb pracovníků při akci 2× za měsíc, průchodu i několikrát za den, navíc s nářadím, je potřeba přístupovou cestu zjednodušit.

Šel by sem hodit i žebřík, ale to nám přišlo jako plýtvání materiálem, navíc se rovná skalní plotna přímo nabízela k zabudování stupaček. Tak jsme ukotvili 3 roxorové stupačky a je vyřešeno.

Mezitím na povrchu kmitala kolečka od jeskyně k deponii u cesty. Šlimec, Aranka a Tom odvozili celou tu hromadu kamení, které jsme z Dagmary vytahali při minulé třísetkýblové akci.

kamení z Dagmary vzorně uložené u cesty

Po obědě dorazili další členové, pobrali jsme nářadí a všichni společně jsme vykročili poprvé vstříc naší nové lokalitě – Jedelské ventarole. Že jste o ní neslyšeli? Nedivím se. O této zapomenuté "blbodíře" slyšeli asi jen někteří jeskyňáři ze severu Moravského krasu a z toho asi jen málokdo dokáže lokalizovat její poměrně velký, ale přesto v náletových dřevinách výborně ukrytý vchod.

Vzhůru na Jedelskou ventarolu!

Na jeskyni máme čerstvě vyřízenou výjimku ze zákona o ochraně přírody, papír z AOPK ještě ani nevychladl a už zajíždí lopaty do země před portálem jeskyně. O výjimku na tuto lokalitu jsme si zažádali, protože leží v oblasti, o kterou se přednostně zajímáme, nachází se tu i naše ostatní jeskyně. Výzkum zde proběhl před desetiletími, od té doby je jeskyně v konzervaci, nikdo o ni nejeví zájem a my jsme přesvědčeni, že zdaleka nevydala všechna svá tajemství. I kdyby zde nedošlo k objevu rozsáhlých volných prostor, tak každý další poznatek, který prozradí něco ke vzniku jeskyně, její minulosti a poodhalí souvislosti s okolními lokalitami, bude úspěchem.

Lokalitu jsme přibrali i z toho důvodu, že teď naše skupina docela žije a často je potřeba někam upíchnout nadbytek pracovních sil. Na hlavním pracovišti v Propasti pod Kaplí v Dagmaře teď zpomaluje postup zával, v Křížovkách a v Jedlích je potřeba dořešit technické věci a to taky nemůže dělat každý a navíc na to stačí i míň lidí. A proto je občas potřeba někde zaměstnat partu kopáčů. Jedelská ventarola tak šikovně doplňuje rozmanitost pracovišť, na kterých momentálně bádáme.

v houští se ukrývá portál Jedelské ventaroly

Pořídili jsme fotodokumentaci původního stavu a připravuje se nová mapa jeskyně. Vše bude součástí článku, který shrne veškeré bádací pokusy, které tu v historii proběhly, resp. o kterých se nám podařilo dohledat záznamy. Další kapitolu do historie jeskyně zapíšou už naše krumpáče a lopaty. Dnes jsme se věnovali úpravě terénu před jeskyní, připravili cestičku od jeskyně k budoucí deponii a před portálem jeskyně vysekali houštiny černého bezu. Navečer už kolečka pohodlně dojedou z deponie až k jeskyni, příště se před portálem jeskyně ještě víc zahloubíme a pak se pomalu začneme posunovat směrem do jeskyně. Alespoň ze začátku bude profil prokopán na kolečka, pak se uvidí podle situace.

cesta pro kolečka mezi jeskyní a deponií je připravena

V neděli se všichni nenápadně vytratili a jako obvykle jsme na bádání zůstali jen já s Arankou. Slezli jsme tedy v Dagmaře do Propasti pod Kaplí a vytahali z čelby v nejužším místě další várku kamení. To je teď nachystáno na hromadě a čeká na další transport vzhůru, tj. až se nás tu sejde zase víc.

aktuální stav čelby v Propasti pod Kaplí

Na závěr ještě přikládám výzvu pro všechny jeskyňáře: máte nějaké staré fotografie, články, poznámky apod. k Jedelské ventarole? Prosíme, kontaktujte nás. Rádi připravovaný článek o Jedelské ventarole obohatíme o další údaje.

autor: admin1