Javorka

JavorkaJeskyně JAVORKA – stručný popis prolongačních prací

Cihlář
Jiří, Cihlář Zdeněk

ZO 6-05 Křtinské údolí

 

Jeskyně
Javorka (1157) se nachází ve střední části Moravského krasu v pravé
strání Křtinského údolí. Původní vchod do jeskyně leží ve výšce 20 m
nad dnem údolí. Jeskyně byla objevena lidmi z nedaleké obce Habrůvka,
kteří si v období II. sv. války hledali úkryt před blížící se
frontou. V této době je objevena asi 8 m dlouhá, 1 m vysoká a
zhruba stejně široká jeskyně. Ve starší literatuře je uváděna pod názvem
„Habrovská“. Svůj současný název získala podle javoru, který roste
v blízkosti vchodu. Výzkumné speleologické práce zde byly prováděny
s různou intenzitou od r. 1946, jejichž cílem bylo proniknout do nových
prostor a poodhalit tak tajemství podzemního toku Křtinského potoka. Jedny
z prvních výkopových pracích zde provádí jeskyňáři z Habrůvky,
jmenovitě Emanuel Jašek a Arnošt Hloušek. Následuje dlouhé období stagnace a
celkového nezájmu o uvedenou lokalitu. Situace se mění teprve v roce 2001,
kdy začíná na této lokalitě intenzivně pracovat speleologická skupina ZO 6-05
Křtinské údolí ve snaze proniknout do spodních pater závrtu „Na Lazech“.
Původní starý vchod je zazděn a postupně zasypán vytěženou zeminou
z nového vchodu. Nový vchod je otevřen pod malou skalkou nedaleko
původního vchodu. Vstupní šachta je v r. 2002 zabezpečena instalací
železné trubky. V uvedeném roce se podařilo postoupit o 40 m. Veškeré prostory
jsou vyplněny jeskynními sedimenty, které je nutno vykopat a důmyslným systémem
lanovek transportovat z jeskyně. V průběhu výkopových prací bylo
v jeskyni nalezeno větší množství kosterních pozůstatků, které byly
odevzdány do Moravského zemského muzea v Brně – Ústav Anthropos
k jejich odbornému posouzení. Část
osteologického materiálu vykazoval znaky fosilizace (proces vzniku zkamenělin)
a jedná se tedy jednoznačně o vzorky pleistocénního staří. Během pokračujících
prací se podařilo propojit oba vchody. V jeskyni bylo vykopáno několik
sond, ve kterých bylo dosaženo skalního dna. Na této lokalitě probíhají
prolongační práce i v současné době ovšem již s menším nasazením.

Jeskyně je průběžně mapována a je prováděna její fotodokumentace. Celková délka
vykopaných chodeb činí v současné době 70 m. Jeskyně Javorka je mimořádně
zajímavá a nadějná lokalita, nejen díky své lokalizaci, tj. přibližně ve
střední části Křtinského údolí, ale také díky teoretickému spojení se spodními
patry již zmíněného závrtu „Na Lazech“.

 

 

 

 

 

 

V Habrůvce dne 10. 11. 2010

autor: Pokorap