Dokumentace v Mechovém závrtu – převzetí měřiče DISTO


V úterý jsme se s Bídou, Kajmanem a synkem Fandou, zpustili opět do Mechového závrtu. Nejednalo se o pracovní akci, ale společně byla posouzena, zakreslena a vyfotografována současná situace na dně Půlkruhové propasti. Jednalo se o materiály pro chystanou závěrečnou zprávu pro lom Mokrá a sborník Speleofóra 2010.

Kajman nám dovezl objednaný laserový měřící přístroj DISTO, který jsme na povrchu skalibrovali a seznámili se s jeho schopnostmi měření v podzemí. Při dokumentaci profilu chodby na dně Centrálu byla také nastíněna možnost odběru vzorků sedimetů pro stanovení paleomagnetizmu. Na chystaném semináři KVARTÉR pořádaném na PřF MU v Brně, který se bude konat 26.11., se pokusíme o možnost provedení dalšího geologického a osteologického výzkumu závrtu s prof. R. Musilem a dalšími účastníky – geology a paleontology. No, uvidíme jak to dopadne…

autor: dr.skála