Harbešská plošina

Harbešsko-Vilémovická plošina se nachází v severní části Moravského krasu a obepíná obec Vilémovice.Zvolili jsme s Davidem sobotní slunný den k povrchové rekognoskaci této perspektivní plošiny.Sice proběhly i dvě krátké podzemní pracovní návštěvy,včetně nezbytné exkurze U netopýra,ale prioritní byla obhlídka závrtů na planině

.

Těchto se tu nachází velké množství.Některé z nich byly v minulosti s různými úspěchy otvírány,některé jsou otvírány nově,některé znovuotvírány.Na plošině participují 3 ZO ČSS.ZO 6-21 Myotis obhospodařují závrty Agris,který se nachází v areálu stejnojmeného zemědělského družstva a závrt Člupek,nacházející se asi v půlce vzdálenosti mezi Daňkovým žlíbkem a závrtem Společňák.ZO 6-06 Vilémovická má ve správě čtyři velice zajímavé lokality.Severně od obce se nachází závrt Cihelna.Jeskyně v tomto závrtu dostala díky náročnosti a úzkosti meandrových chodeb přízvisko malé Plánivy.Kousek odtud se nachází Kajetánův závrt s nádhernou jeskyní téhož jména.Tato lokalita byla otevřena v osmdesátých letech.V samém centru obce Vilémovice se nachází Vilémovické propadání.

 

Toto bylo v minulosti bezúspěšně otvíráno již Karlem Absolonem.K vlastnímu objevu této rozlehlé soustavy chodeb,dómů a propástek došlo na podzim roku 1968 po nenadálém propadu zeminy.Poslední z lokalit se nachází jižně od obce-Daňkův žlíbek se stejnojmennou jeskyní.Třetí ze skupin zde pracujících je ZO 6-14 Suchý žleb.Tato má ve správě několik lokalit.Závrty č. 10,17, a 18,T 4 (U kříže).V nedávné době obnovili otvírku závrtu č.3,nacházejícího se na hraně plošiny směrem do Lažáneckého žlebu kousek od Konrádova dvora.Lokalita byla otvírána v 60 letech speleologickým kroužkem při ZK ROH Adast Adamov.Práce byly ukončeny pro velkou náročnost v hloubce -32 m.Poslední z lokalit této skupiny na Harbešské plošině je závrt Společňák

 

Jeskyně v něm se nacházející je nazývána stejně,případné Harbešská jeskyně.Tato byla objevena v roce 1926 místním občanem V.Sedlákem v Sedlákově závrtu (dnes závrt Společňák) .V této jeskyni se nachází v hloubce 85 m jedna z největších prostor v moravském krasu-Hala s nádherně vyzdobenou horní částí -Galerie.Celá plošina je velice zajímavá a její podzemí neznámé.Doufejme,že v budoucnu dojde k nějakým významnějším objevům a tím poznání této oblasti.Pár foteček:hadar1.rajce.net/harbesska_plosina

autor: dr.skála