Dagmarácký pracovní týden (27.6.–6.7.2014)

základna ZO 6-08 DagmarAni letos jsme nevynechali naši tradiční akci a v obvyklém termínu uspořádali pracovní týden skupiny Dagmar. Svátky sice letos vyšly oba na víkend, přesto jsme s průběžnými obměnami osazenstva vytrvali v krasu celých 10 dní. Stejně jako loni byly i tentokrát na prvním místě práce na základně, teď to byla kompletní oprava overalovny. Ale času na bádání v jeskyni nám letos zbylo mnohem víc, také byla zahájena výroba nových žebříků… čtěte dále.

 

Den první (PÁ 27.6.): Návoz materiálu

Už od ranních hodin probíhalo navážení materiálu – dřevo na rekonstrukci overalovny, železný materiál na nové žebříky do jeskyní. Večer přijíždí další účastníci.

 

Den druhý (SO 28.6.): Vyklizení a rozebrání overalovny

Nejprve jsme vybourali jednu ze stěn overalovny a touto dírou pak vše z overalovny vynosili. Po zaplnění prostranství kolem základny nás jako vždy překvapilo, kolik věcí bylo v tomto relativně malém prostoru uloženo. Poté jsme provizorně podepřeli střechu, vymlátili ostatní stěny a nakonec rozebrali podlahu. Základový trámek ze strany od lesa byl v takovém stádiu rozpadu, že jej nebylo možné vyzvednout, ale musel být vyhrabán hraběma. Než se setmí, stíháme ještě položit trámky nové.

vybouraná overalovna

 

Den třetí (NE 29.6.): Stavba overalovny

Práci nám dnes lehce komplikoval déšť. I tak jsme pokračovali a ponatírali trámky, na ně položili novou podlahu, postavili zadní stěnu směrem k lesu a vytvořili rám pro okno, které tu bude po letech obnoveno.

stavba zadní stěny

 

Den čtvrtý (PO 30.6.): Exkurzní den

Pracovní týden pravidelně zakončujeme nějakou exkurzí, tentokrát jsme si ji odbyli už v pondělí, protože přišla zajímavá nabídka a práci na základně dnes opět komplikoval déšť a nedostatek pracantů. Spolu s dětským táborem Skalních duchů jsme pod vedením Jindry z Topasu navštívili námi málo navštěvovaný kout Moravského krasu – Pustý žleb, konkrétně jeskyni U tří síní. Odpoledne jsme strávili na trenažeru vedle základny, kde jsem dal Gandalfovi prvních pár lekcí jednolanové techniky.

na trenažeru

 

Den pátý (ÚT 1.7.): Těžba kamení z Propasti pod Kaplí

Vracíme se k práci na overalovně a stavíme boční stěnu se dveřmi. Tuto činnost jsme proložili sestupem do jeskyně Dagmar (konečně!). Dorazili Skalní duchové na exkurzi do Dagmary a jako posledně se jejich exkurze zvrtla v pracovní akci 🙂 Z Propasti pod Kaplí jsme na deponii v Dómu nádob vytahali krom deseti největších kamenů všechen minule připravený kamenitý materiál. Odpoledne zase práce na základně a vítání dalších účastníků.

 

Den šestý (ST 2.7.): Dokončovací práce na overalovně

Dnes se holky postaraly o natření celé overalovny, ostatní nosili zpět dovnitř plechové skříňky a další vybavení, konstruovaly se nové regály na nářadí a dělalo mnoho dalších dodělávek. V průběhu odpoledne a večera přijíždí další posily.

 

Den sedmý (ČT 3.7.): Prohlubování Propasti pod Kaplí

Poprvé se naplno věnujeme práci v jeskyni. Nejdřív vytahány poslední zbylé velké kameny ze dna Propasti pod Kaplí a můžeme se dál zahlubovat. Ze dna jsou odesílány do Dómu nádob kýble s hlínou, na dně jsou postupně obnaženy a začištěny další velké bloky. Ve druhé fázi jsou ze základny do Propasti pod Kaplí natahány prodlužovačky a pokračujeme likvidací vápencových bloků ve dně propasti, ale také ubíráním dna průvanové plazivky z propasti vybíhající. Zůstává po nás další hromádka kamení kýblového rozměru.

sestup do jeskyně Dagmar

 

Den osmý (PÁ 4.7.): S georadarem V Jedlích a noční akce v Dagmaře

Pracovní týden pomalu vrcholí. Přijíždí domluvená speciální návštěva z Palackého univerzity s georadarem. Cílem je zkusit proměřit propadání V Jedlích, především oblast kolem Mlhova závrtu. Nejprve ale provedeme několik pokusných měření v lomu Velká dohoda, kde je přeci jen schůdnější terén a cvičně hledáme skalnaté dno lomu. Poté již přesun do Jedlí a měření tam. Po povrchu v okolí Mlhova závrtu, v závrtu a nakonec i na dně naší kopané šachty. Měření ledacos ukázala, ale s interpretací byli kolegové opatrní, jen lehce naznačili… Litovali, že se jim nepodařilo zapůjčit silnější anténu a nemohli jsme se tak kouknout hlouběji pod povrch. Každopádně členité Jedelské propadání je zaujalo a přislíbili návrat s účinnějšími metodami.

s georadarem v Mlhově závrtu

Mezitím se na základně pokračovalo v dokončovacích pracech. V overalovně pod Rosťovým vedením vznikal nový věšák na overaly a gumáky a předseda se věnoval opravám elektroinstalace. A ještě jedna veledůležitá událost se stala. Po letech tlachání se dnes opravdu začalo s výrobou nových železných žebříků pro jeskyni Dagmar a pro Křížovy jeskyně. Až se žebříky vymění, bude možné Křížovky nejen opět bezpečně navštěvovat, ale otevřou se nové možnosti bádání.

dokončovací práce - Pat a Mat v akci

Po práci se jedeme vykoupat do lomu, na večeři do Šošůvky a zpátky na základnu, kde se mezitím hromadí další kopáči plní síly a elánu. Takže rychlé přivítání a jdeme bádat do Dagmary. Z Propasti pod Kaplí jsme nejdřív vytahali připravené kamení z předešlého dne a poté kýblovali hlínu ze dna. O půlnoci se vracíme na povrch k ohni a dlouho do noci debatujeme. Taky je o čem, když se tu sešli zástupci nejen skupiny Dagmary, ale také Myotisu, Speleohistoriků, Tartarosu a Plániv.

 

Den devátý (SO 5.7.): Práce na třech frontách

Pracovníků je dostatek, tak se dělíme na 3 týmy. Dušan a já zápasíme na dně Propasti pod Kaplí s dalšími bloky, nekonečná práce, postup zdánlivě pomalý, ale v součtu s předešlými dny jsme se pěkně posunuli. Jaryn s Bohoušem svařují další žebříky, to bude práce ještě na mnoho dalších víkendů. No a zbytek dál dře na základně, pořád různé dodělávky a vychytávky (tzv. rosťoviny), brousí se lavičky, spravují se a rovnají okapy (jinak nám neprodlouží stavební povolení) atd. Navečer ale všichni spojujeme síly a společně se jdeme věnovat naší nové oblíbené činnosti – likvidaci tekutin v kiosku ve Velké dohodě. Šli jsme původně jen na pár piv… no nakonec jsme byli opět úspěšní 😉

výroba žebříků

 

Den desátý (NE 6.7.): Finále

Poslední den, všechny činnosti finišují. V jeskyni Dagmar jsme v rámci přípravy na plánovanou velkou vyklízecí akci vytvořili pod vchodem nové ukotvení lanovky. Poslední práce kolem základny a pak úklid, úklid, úklid. Do toho samozřejmě svářeči dál neúnavně tvoří nové žebříky. Hotovi s prací jsme až pozdě odpoledne. A my jsme už taky hotoví, za těch 10 dní jsme pěkně mákli a taky je za námi ten kus práce vidět. Jak na základně, tak v jeskyni. Báječná dovolená, tak za rok zase.

dílo je hotovo

autor: admin1