Lokality

Naše speleologická skupina se zabývá řešením problematiky Jedelského potoka a jeho podzemního toku směrem k Bílé vodě. Jedná se o ponory Jedelského potoka a jeskyně v propadání V Jedlích (č. 567 A, 567 B), paleoponor Jedelského potoka – jeskyni Dagmar (č. 567) a jeskyni U Jedelské cesty (č. 566). Mimo tuto zájmovou oblast se věnujeme průzkumu Křížových jeskyní (č. 31) pod jeskyní Kůlnou ve Sloupu. Poloha našich jeskyní je znázorněna červenými šipkami na obrázcích (podkladová mapa použita ze sborníku Speleofórum 94).

 Působnost - Křížovy jeskyněPůsobnost - propadání V Jedlích

autor: Maty