2011

11.12.2011 –  "Julie noci upije", říká se + úplněk měsíce a zárověň jeho zatmění…Všechny tyto skutečnosti měly 10.12.2011 kolem 19. hodiny večer osudový a symbolický vliv na zásadní událost v životě jeskyňářské skupiny ZO 1-04 Zlatý kůň.
Po mnohaletém urputném, a v jednom čase i zcela marném boji v podzemí
Českého krasu, se konečně podařilo přírodní cestou propojit dvě stěžejní
lokality této skupiny v jeden systém, jehož délka tímto poskočila na
neuvěřitelných více než 400m! Mám takový pocit, že se tak stala (po
Koněpruských jeskyních a Martině) třetí nejdelší jeskyní Českého krasu,
co se
týče řeky Berounky, jeho pravobřežní poloviny. Ještě jednou
nezanedbatelnou třešničkou na dortu je skutečnost, že se tak stalo
přesně 10 let od objevu jedné z jeskyní současného systému. Tohoto
historického úspěchu by nebylo dosaženo, nebýt desítek kopáčů,
předávačů, vytahovačů kbelíků a vyvážečů koleček. Za ta léta se u této
otrocké práce vystřídal opravdu slušný zástup lidí, včetně žen, a všem
bez rozdílu nutno vzdát obrovský hold a uznání.

11.8.2011 – Přidány a doplněny některé fotografie: Speleofórum
2011, akce v rámci ZO 1-04, Veľká ľadová priepasť (též video), Dieterova
štola, Medvědí vodopády, především pak lokalita Kalkofen Koppe u
Hasištejna v Krušných horách. Sepsána zpráva o průběhu 52. JT v Tisovci.

15.4.2011 – Uvedeno do stavu konzervace – přesun k reálnému kýbli. Možná se občas objeví jen nějaká ta fotka.

12.3.2011 – Výpomoc na březnové akci ZO 1-04 v Českém krasu.

11.3.2011 – Tak na Javorce v Českém krasu během roku 2010 došlo k
zásadním objevům – jistě žhavý kandidát na objev roku. Průzkumníci se
totiž dostali až "na vodu", čímž denivelace vzrostla téměř na130m (pod
vodní hladinou propast zjevně pokračuje) a stala se tak nejhlubší
jeskyní Českého krasu a mám takový pocit, že vůbec nejhlubší v Čechách
(samozřejmě s Moravou a Hranickou propastí se to nedá srovnávat). Délka
systému také o nějaký ten metr narostla, a to na 1634m. Je jen otázkou
času, kdy se tato výjimečná lokalita stane i nejdelší v Čechách a
odebere dlouholeté privilegium Koněpruským jeskyním.

Podrobný popis objevů za rok 2010 je na stránkách pracovní skupiny Babyka (ZO 1-11 Barrandien)

6.3.2011 – Procházka po lokalitách v okolí hradu Hasištejn s
nečekaným překvapením v podobě ledové výzdoby, a to jak ve štolách, tak v
dobývce v mramorovém lomu. 

22.2.2011 –  dynamické ledové systémy jsou sice doménou velehor,
ale i pouhých 650m n/m postačí za průměrných zimních podmínek k stejnému
efektu. Důkazem toho je drenážní štola v mohutném náspu u osady Suchdol
u Křimova v Krušných horách. Drobná vodoteč a výrazný výškový rozdíl
mezi vchody vykonají spolehlivě své…
(více obrázků v příslušném albu a stylizované video v příslušné rubrice, potažmo na YouTube)

8.2.2011 – dokumentace drobných pseudokrasových dutin v ortorulách nad údolím Prunéřovského potoka. Zatím zjištěny 4.

22.1.2011 – dokončení povrchové obhlídky a fotodokumentace
pozůstatků historických dobývek nedaleko Hasištejna. Při té příležitosti
náhodně zaznamené pseudokrasové prostory. Jednu z nich lze označit za
regulérní, menší puklinově-vrstevní jeskyni.

20.1.2011 – mapování dobývky v mramorovém lůmku u Hasištejna.

15.1.2011 – byly navštíveny pozůstatky historických dobývek a mramorový lůmek poblíž hradu Hasištejn na Chomutovsku.

13.1.2011 – v sekci webový speleoarchiv byly zkompletovány položky "Sladkovodní vápence a travertiny u Tuchořic na Lounsku" a "Krasové a pseudokrasové jevy v okolí Miskovic u Kutné Hory".

autor: speleology