Prolongační a dokumentační akce v Dómu Ticha

disto Další z řady víkendů, které věnuji poznání našeho podzemí je opět za námi.Do krasu jsme se s Raďasem dostali v pátečních podvečerních hodinách.Na základně ZO 6-01 Býčí skála už bylo živo a konaly se přípravné práce na plánovanou noční akci.Tentokrát nás svou přítomností poctila i navštěva ze severu, Franci Musil.Toho jsem v předešlém týdnu požádal o výpomoc, jelikož naše Disto stále není v úplném pořádku a bylo již nutno zaměřit nové objevy a postupy pro plánování dalších akcí.Chtěl bych mu touto cestou poděkovat za to, že ochotně vyhověl, navíc ještě pomohl s transportem plavícího čerpadla do Sobolovy jeskyně.Naštěstí je v krasu stále dost lidí, kteří jsou ochotni si vzájemně bezzištně pomoci.

 

Po příjezdu na základnu,jsme se vybalili a přidali se k všeobecné diskuzi.Poté, co jeskyni opustili exkurzanti z Pustého žlebu, vrhli jsme se do práce.Raďas se přidal ke skupině, která měla úkolů nejvíc.Bylo potřeba zapnout pupence v sifonu do Křížového dómu, přetransportovat od základny do dvojky propasti v Barovce plavící nautilu a připravit pro ni napájení a ovládání.Já se Zuzkou jsme se nasoukali do neoprenů a vyrazili do Býčiny.Nejprve jsme uzavřeli přehradu v Kaňonech, a poté se plně vrhli na plnění hlavního ůkolu nám toho dne přiděleného.Pokračovali jsme v zaměření polygonu hlavní chodby od Rozvodí až do Velké síně.Následně jsme zmapovali veškeré nové objevy ve Staré štole a vydali se ven.Po chvíli odpočínku vedly naše kroky zpět do podzemí.Na dno druhé propasti jsme dorazili právě včas, Horní jezero bylo právě dočerpané.Prosoukali jsme se sifonem do Křížového dómu a domapovali veškeré další postupy a celý Dóm Ticha.Druhé útočné družstvo zatím stihlo dotransportovat nautilu ze dna Dvojky až do Dómu Ticha a společně jsme se mohli vrátit na základnu.Tam jsem vrátil zapůjčené Disto, rozloučili jsme se s Francim,který odjel na sever a vrhli se do víru jeskyňaření.

Sobotní den byl již tradičně věnován odpočínku a drobným exkurzím.S příchodem noci nastalo pokračování v pracech na projektu.Zavřela se přehrada a začal hromadný přesun do dómu Ticha.Opět se odvedl pořádný kus práce.Připevnilo se čerpadlo v přítokovém sifonu a začaly první plavící práce v tomto vodním dómu mezi Barovkou a Májovkama.Tato akce byla korunována úspěchem.Díky tomu, že jsme od pátečního odpoledne začerpávali Větrný tunel, podařilo se po odplavení části písečných dun v Dómu Ticha nalézt hledané spojení s jeskyní Svozilka.Tudíž máme jasný cíl pro další akce, a sice tento propoj zprůchodnit.V rámci tohoto projektu jsem v Neděli navštívil Větrný tunel k revizi stavu.Díky dvoudennímu proplachu došlo k vyklizení části sedimentů.V podvečerních hodinách jsme se rozjeli do svých domovů k zaslouženému odpočínku.Celá akce byla završena v Úterý, kdy jsme se sešli ve velice silné sestavě na pravidelném "Speleosedánku v centru Brna".Zhodnotili jsme dosáhlé výsledky, naplánovali další postupy a ani paní krčmářka nepřišla zkrátka :-).

 

 

autor: Hadař